Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Historický festival Z histórie Gemera – Malohontu úspešne za nami

9. septembra 2020

Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer, Obec Kraskovo, Cirkevný zbor ECAV Kraskovo, v spolupráci s Mikroregiónom Teplý Vrch, Miestnou akčnou skupinou Malohont, v sobotu 5. septembra 2020 realizovali 1. ročník historického festivalu pod názvom Z histórie Gemera – Malohontu.

Tak, ako bol úspešným podujatím nultý ročník, s nadšením môžeme skonštatovať, že aj tento rok festival prilákal záujemcov o históriu do obce Kraskovo ku gotickému kostolíku.

Veľmi nás tešia pozitívne ohlasy návštevníkov, aj účinkujúcich. V sobotu na podujatie zavítalo 660 návštevníkov, účinkovalo 62 umelcov. Na podujatí pracovalo 50 dobrovoľníkov.

Keďže sme podujatie realizovali v čase, kedy sme museli veľmi bdieť nad starostlivosťou o zdravie všetkých zúčastnených, museli sme pristúpiť k opatreniam, ktoré sa nie vždy prijali s nadšením. Ďakujeme všetkým spolupracovníkom, dobrovoľníkom za starostlivosť a pomoc a všetkým návštevníkom za pochopenie a trpezlivosť.

Podujatie sme začali o 10-tej hodine otvorením v Gotickom kostole v Kraskove, ktorého sa ujali starosta obce Kraskovo Ján Blaho, riaditeľka Gemersko – malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote Mgr. Darina Kišáková a dramaturg podujatia Mgr. Viktor Brádňanský, pracovník z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer.

Pri exteriéri kostola boli vystavené dravce Sokoliarstva Kanát. Dopoludnia prebiehali v kostolíku prednášky: Gotická cesta - Európske dedičstvo, ktoré pripravilo o. z. Gotická cesta. V prednáške Petra Megyešiho pod názovm Medzi pozemským a večným sme sa dozvedeli o ikonografii stredovekých nástenných malieb v Kraskove.

Čaro kostolíka dotvoril komorným koncertom stredovekých piesní Zbor starej hudby Arcus. Popoludní nasledovali šermiarske predstavenia v podaní Skupiny historického šermu Cech Terra de Selinan. Nielen pre deti pripravil zábavné vystúpenie Šaško Fjodor svojim zábavným žonglovaním.

Nemenej sa potešili deti vystúpeniu v podaní Sokoliarstva Kanát. Tance gotiky aj so školou tanca predviedla Skupina historického tanca Galthilion. Záver podujatia vyvrcholil koncertom hudobnej skupiny Páni času.

V rámci sprievodných aktivít si mohli návštevníci pozrieť dobový jarmok, výstavu Gotické kostoly v Malohonte, výstavu dobových hudobných nástrojov, historické dobové tábory, skupinové prehliadky kostola s odborným výkladom. Priučiť sa rôznym stredovekým remeslám, či vyraziť si mincu. Vyskúšať si mohli lukostreľbu, šerm. Ochutnať mohli kvalitné vínka, vyrábané starou receptúrou.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, spoluorganizátorom za spoluprácu ako aj mediálnym partnerom. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorému úprimne ďakujeme, že sme vďaka podpore mohli realizovať toto významné podujatie v našom regióne.

Mgr. Stanislava Zvarová,
koordinátorka projektu

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram