Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Jazykom tanca - regionálna súťaž choreografií folklórnych súborov

17. septembra 2020

Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, 12. septembra 2020 realizovalo v Kultúrnom dome v Jelšave prehliadku choreografií folklórnych súborov, pod názvom Jazykom tanca. Prehliadka Jazykom tanca sa realizovala na základe podmienok propozícii vydaných Národným osvetovým centrom. Pôvodný termín a miesto podujatia sme museli presunúť z jarného obdobia na jesenné, ale o to s väčšou radosťou sa po prvý krát mohli regionálne kolektívy spolu stretnúť na podujatí a prezentovať sa vzájomne svojimi autorskými choreografiami v oblasti ľudového tanca. Z pôvodne prihlásených 5 kolektívov sa zúčastnili tri kolektívy a to Folklórny súbor Háj z Rimavskej Soboty, Folklórny súboru Lykovec z Revúcej a Folklórny súbor Vepor z Klenovca. Zúčastnené folklórne súbory v tomto roku nemajú možnosť postúpiť do vyššieho kola, nakoľko sa z dôvodu COVID-19 súťaž zrušila, predsa mali možnosť vypočuť si hodnotenie odbornej poroty k ich dielam, ako aj k interpretácii. Odborná porota pracovala v zložení, predseda Mgr. Art. Martin Urban, PhD., zo Zvolenskej Slatiny, choreograf, pedagóg, PhDr. Zuzana Drugová z Banskej Bystrice, etnologička, Jaroslav Piliarik z Kokavy nad Rimavicou, folklorista. Na prehliadke sa všetky tri kolektívy prezentovali v kategórii A -choreografie prezentujúce tradičnú formu folklórneho materiálu. Prehliadka sa realizovala s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Folklórny súbor Háj z Rimavskej Soboty sa predstavil s choreografiou: Ja malý Jano, nebudem darmo“ Rytmovačky z Vyšnej Slanej, ktorej autorom je Mgr. Vladimír Vnenčák z Gemerskej Polomy.

V hornogemerskej obci Vyšná Slaná sa v medzivojnovom období  udržiaval zvyk novoročného koledovania nazývaného Rytmovačky. Miestni mládenci i na čele so Starkým oblečeným v kožuchu, ktorého počas koledovania ťahali koledníci hore obcou na sánkach, rytmicky prednášali žartovné vinše, vystrájali, hádzali dievky do snehu alebo s nimi veselo tancovali. Okrem hry muzikantov dotváral vinšovníkom hudobný sprievod aj rytmický cengot spiežovcov, ktoré mali mládenci pripevnené nad kolenami. Po 2. Sv. vojne sa už tento zvyk zachoval en v pamäti najstaršej generácie.

Folklórny súbor VEPOR z Klenovca, sa predstavil s choreografiou: Zo súkenníckeho bálu, ktorej autormi sú Jaroslav a Stanislava Zvarovci.  V obci Klenovec okrem valašskej kultúry mali tradíciu aj remeselné cechy, ktoré autorov inšpirovali k vytvoreniu choreografie. Ešte v 50-tych rokoch minulého storočia existoval v obci Klenovec súkennícky cech, ktorý mal prísne regule, ale na Michala usporadúval svoj Súkennícky bál. V obci Klenovci v minulosti mali remeselníci a sedliacke rodiny aj svoje spoločenské udalosti osobitne, a tak to bolo aj na bále. V rámci svojho výskumu autori spracovali vyskúmané tance v obci Klenovec, ktoré sa na bále tancovali. Predstavili tance Kačingató, Kyslie kromple, Tá Mariška, Súkennícky, Rontouku.

Folklórny súbor Lykovec z Revúcej sa predstavil s choreografiou Majáles. Autorkami choreografie sú Ing. Alena Ďurkovičová, Ing. Mariana Poprocká, Mgr. Natália Poprocká. Jedná sa o rekonštrukciu sedliackeho tanca gemerského čardáša z oblasti Stredného Gemera. Čerpali z terénneho výskumu obcí Sirk, Muránska Zdychava a z publikácii Tance, obyčaj a piesne Gemera od Klimenta Odrejku, Piesne stredného Gemera od Ondreja Hericha, Šva sä stalo, ši sä nestálo f Sirku, Mokré Lúke a aj inďe v Gemeri, Slovenské ľudové tance....a i.

Ďakujeme všetkým účinkujúcim, ich vedúcim a choreografom za krásne popoludnie a prínos pre zachovanie tradičnej ľudovej kultúry nášho regiónu Gemer – Malohont.

Mgr. Stanislava Zvarová, odborná pracovníčka pre folklór

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram