Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Klub záujmovej činnosti seniorov

20. mája 2021
Kategória:

Predstavujeme vám... spoluprácu Gemersko – malohontského osvetového strediska s Klubom záujmovej činnosti seniorov v Rimavskej Sobote.

Gemersko – malohontské osvetové stredisko  plní nezastupiteľné poslanie pri uchovávaní, sprístupňovaní a zveľaďovaní tradičných aj súčasných kultúrnych hodnôt v regióne Gemer – Malohont v okresoch Rimavská Sobota a Revúca. Pôsobí v oblasti: tradičnej a ľudovej kultúry, umeleckého slova a divadla, tanca, hudby, spevu, filmu, fotografie, národných tradícií.

Do našej činnosti patrí aj mimoškolské vzdelávanie všetkých vekových kategórií a všetkých oblastí, venujeme sa tiež preventívnej činnosti, záujmovému vzdelávaniu formou tvorivých dielní a kurzov. Nemalú časť našej práce sa venujeme aj práci so seniormi. Našou snahou je podpora záujmovej a duševnej tvorivosti  seniorov s cieľom nadviazať  a udržať spoluprácu s Klubom záujmovej činnosti seniorov v Rimavskej Sobote, ale samozrejme i s ďalšími podobnými zariadeniami v rámci regiónu.

Klub záujmovej činnosti seniorov v Rimavskej Sobote sídli na Daxnerovej ulici č. 15, jeho vedúcou je pani Jolana Kalianková. Pravidelne každoročne v priestoroch klubu  naša organizácia realizuje rôzne kultúrno – spoločenské a vzdelávacie aktivity.

Napríklad projekty Čarovná studnička – Učíme sa  navzájom, Aj my to dokážeme, kde si naši seniori  v rámci tvorivých dielní vyrábali zvonkohry,  plietli košíky z pedigu, vyrábali vianočné gule patchworkovou technikou, vyrábali si šperky.

V tomto zariadení sme realizovali aj samostatný projekt Rozprávanie obrazom, ktorý pozostával z fotografických tvorivých dielní. Sami seniori tvorili fotky tak, že  fotili sami seba pri rôznych činnostiach. V danom momente zachytávali svoju pozíciu, mimiku, prácu rúk, okamih emócií.  Svoje fotky potom hodnotili a opisovali svoje pocity.  Záver celého projektu  tvorila spoločná výstava všetkých fotografií, ktoré počas doby trvania projektu  vznikli.

Členovia Klubu záujmovej tvorivosti seniorov v Rimavskej Sobote sú aj pravidelnými účastníkmi prehliadky záujmovej tvorivosti seniorov Na strieborných vlnách. Prehliadka sa pravidelne, s výnimkou roku 2020, koná v Rimavskom Brezove.  Cieľom prehliadky je poskytnutie možnosti a priestoru na prezentáciu ich celoročných aktivít a kreativity.  Zároveň sa tu stretnú aj so svojimi  vrstovníkmi, majú možnosť vzájomnej konfrontácie, výmeny skúseností a vzájomný kontakt, keďže prehliadky sa zúčastňujú Kluby dôchodcov z celého regiónu.

Ďalšou aktivitou, ktorej sa členovia tohto klubu zúčastňujú je projekt Dotyky s históriou – po stopách gotickej cesty, ktorý je zameraný  na sprístupnenie historického a kultúrneho dedičstva regiónu Gemer – Malohont a to priamou návštevou historických objektov na Gotickej ceste.

Naša spolupráca s Klubom záujmovej tvorivosti seniorov v Rimavskej Sobote je naozaj bohatá, z čoho máme veľkú radosť a veríme, že aj do budúcnosti bude pokračovať a už teraz sa tešíme na spoločné stretnutia.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram