Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Medzinárodný deň tanca sme oslávili ľudovým tancom

Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote si v sobotu 29. apríla 2017 pripomenulo Medzinárodný deň tanca regionálnou postupovou súťažnou prehliadkou choreografií folklórnych kolektívov. Prehliadka pod názvom Tancuj, tancuj bola vyhlásená Národným osvetovým centrom. Regionálne kolo organizovalo Gemrsko – malohontské osvetové stredisko, v ktorom sa predstavili folklórne kolektívy z okresov Rimavská Sobota a Revúca.

Účinkujúcich hodnotila odborná porota v zložení: predsedníčka Mgr. Katarína Babčáková, metodička z Národného osvetového centra z Bratislavy, členovia poroty Mgr. art. Roman Malatinec, odborný pracovník pre folklór z Novohradského osvetového strediska v Lučenci a umelecký vedúci Folklórneho súboru Podpoľanec z Detvy, Mgr. art. Matej Urban, pedagóg, choreograf a umelecký vedúci univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice.

Súťaž sme realizovali v spolupráci s obcou Klenovec a finančnou podporou o. z. RODON Klenovec.

V súťažnej prehliadke sa predstavili: Folklórny súbor Lykovec, ktorý pôsobí pri MsKS v Revúcej, s choreografiou Sirkóski bál na Zárube. Autorkami choreografie sú Ing. Alena Ďurkovičová, Ing. Mariana Poprocká. Autorkou  hudobnej úpravy: Mgr. Natália Poprocká.

Folklórny súbor Rimavan z Rimavskej Soboty, ktorý pôsobí pri MsKS pod vedením Vladimíra Petrinca sa predstavil s choreografiou Na zábave v Sirku. Autormi choreografie sú Andrej Sýkora, Soňa Sýkorová Moumani a hudobnú úpravu spracoval Milan Hronček. Hudobne sprevádzala Ľudová hudba Ondrej Hlaváča z Gočova. Obidva súbory získali strieborné pásmo.

Ďalším kolektívom bol Folklórny súbor Vepor z Klenovca, ktorý pôsobí pri Obci Klenovec a o. z. RODON Klenovec pod vedením manželov Stanislavy a Jaroslava Zvarovcov. Prestavili sa s choreografiou Akoby zastal čas – Rozkazovačky z Klenovca, v choreografii Stanislavy Zvarovej. Hudobne sprevádzala Ľudová hudba Folklórneho súboru Vepor s primášom Davidom Oláhom. Porota im udelila Zlaté pásmo s návrhom na postup na krajskú súťaž.

Zlaté pásmo s priamym postupom na krajskú súťažnú prehliadku získal Folklórny súbor Háj z Rimavskej Soboty, ktorý sa predstavil s choreografiou Ťim sirkóskim potoškom. Autorkou choreografie je choreografka Mgr. Marianna Svoreňová z Košíc, autorka hudobnej úpravy etnomuzikologička  Mgr. Alžbeta Lukáčová PhD. z Banskej Bystrice. Hudobne sprevádzala ľudová hudba pod vedením Ľuba Hudáka z Košíc. Na prehliadke program spestrili členovia mužskej, ženskej, dievčenskej speváckej skupiny, heligonkári, ľudová hudba a tanečníci Folklórneho súboru Vepor z Klenovca.

Všetkým účinkujúcim blahoželáme za úspešnú prezentáciu Gemersko – malohontského folklóru a želáme veľa úspechov pri ďalšej činnosti folklórnych kolektívov. Po skončení prehliadky nasledoval pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov rozborový seminár s odbornou porotou.

Pre účastníkov a návštevníkov podujatie pokračovalo 1. Gemersko – malohontskou ľudovou tancovačkou, ktorú organizovali členovia o. z. RODON Klenovec, Folklórneho súboru Vepor, Obec Klenovec, v spolupráci s Gemersko – malohontským osvetovým strediskom. Na úvod bola pripravená tanečná škola  s lektormi Mariannou Svoreňovou a Vladimírom Michalkom.  Vyučovali tance podľa Jozefa Mika Kopýtka a Marcely Dreveňákovej z Bardejova, Čiko čardáš zo Sečovskej Polianky a Do šaflika z Fintíc. Do tanca hrala Ľudová hudba Ondreja Hlaváča z Gočova. Po skončení tanečnej školy pokračovala  voľná zábava.

Všetkým dobrovoľníkom, spoluorganizátorom, účastníkom patrí veľké ďakujem za jedinečnú oslavu Medzinárodného dňa tanca.

Stanislava Zvarová, odborná pracovníčka pre folklór GMOS

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram