Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Ponuka tvorivých dielní pre ZŠ

Gemersko-malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota v rámci projektu Tvorením ku šťastiu ponúka pre základné školy, stredné školy, školské kluby a družiny, resp. pre komunitné centrá a všetkých záujemcov tvorivé dielne zamerané na tradičné ľudové remeslá.

Cieľom projektu Tvorením ku šťastiu je prezentovať, priblížiť a uchovávať tradičné ľudové remeslá príznačné pre región Gemer-Malohont - hrnčiarstvo, tkáčstvo a textilnú výrobu. Pre kolektívy ponúkame realizáciu tvorivých dielní: práca s hlinou, tkanie na prenosných krosnách, resp. tkacích rámoch, výroba textilných dekorácií a drobných predmetov.

Projekt Tvorením ku šťastiu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

V prípade záujmu nás kontaktuje na tel. č. 047/5631095, resp. elektronicky na hudbagmos@rsnet.sk. Tešíme sa na spoluprácu!

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram