Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Rimavská Sobota žila fašiangovou náladou

Gemersko - malohontské osvetové stredisko, Centrum voľného času RELAX a Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote v posledný fašiangový piatok 5. februára 2016 organizovali 10. ročník podujatia Fašiangy sa krátia s vyhodnotením výtvarnej súťaže Fašiangy na Gemeri a Malohonte.

Od 14:30 uličky v okolí námestia, ako aj samotné námestie zaplnili masky a krojovaný sprievod v podaní členov detských folklórnych súborov Lieskovček pri CVČ RELAX, Hájik pri Gymnáziu Ivana Kraska, folklórne súbory Háj pri CVČ RELAX, Rimavan pri Dome kultúry v Rimavskej Sobote, skupina ETNOHIS pri ZŠ Š. M. Daxnera a Materská škola na Ulici Daxnera v Rimavskej Sobote, členovia Miestneho odboru Matice Slovenskej v Rimavskej Sobote, DFS Mladosť a FS Vepor z Klenovca.

V Galérii Domu kultúry v Rimavskej Sobote sa konala výstava, vernisáž a vyhodnotenie výtvarnej súťaže pod názvom Fašiangy na Gemeri – Malohonte, ktorej vyhlasovateľom a organizátorom bolo Gemersko–malohontské osvetové stredisko. Do súťaže sa zapojilo 18 škôl z okresov Rimavská Sobota a Revúca s vyše 200 prácami. Výtvarnú súťaž vyhodnotila odborná porota s nasledovnými výsledkami:

V prvej kategórii získala prvé miesto Petra Lengeňová zo ZŠ ul. Hviezdoslavova v Revúcej, na druhom mieste sa umiestnila Anna Mária Rybárová zo ZŠ v Jelšave, na treťom mieste Alexandra Grláková zo ZŠ v Muránskej Dlhej Lúke. Cenu poroty získal kolektív žiakov a pedagógov zo Špeciálnej základnej školy v Hnúšti.

Za priestorovú prácu v prvej kategórii prvé miesto získal Patrik Jursa zo ZŠ na ul. Klokočovej v Hnúšti. Druhé miesto v prvej kategórii za priestorovú prácu ŠAŠO (kolektívna práca) Základná škola v Tisovci. Tretie miesto v prvej kategórii za priestorovú prácu získala Karolína Čavnická zo ZŠ na ul. Mieru v Jesenskom.

V druhej kategórii získala prvé miesto Vanesa Lakatošová zo ZŠ s VJM z Jesenského. Druhé miesto získala Nina Ondriková zo ZŠ na ul. Hviezdoslavovej v Revúcej. Tretie miesto získal Milan Sendrey zo ZŠ z Jelšavy. Za priestorovú prácu v II. kategórii získala prvé miesto Alexandra Majzlánová z Reedukačného centra v Čerenčanoch. Druhé miesto v tejto kategórii získala Klaudia Zvarová zo Základnej školy v Tisovci. Tretie miesto za priestorovú prácu získal Marian Kenický zo Špeciálnej základnej školy v Hnúšti.

V tretej kategórii sa na prvom mieste umiestnil Daniel Pánek zo ZUŠ v Rimavskej Sobote, na druhom mieste sa umiestnil Andreas Engler zo ZUŠ v Rimavskej Sobote. Tretie miesto získala Michaela Janečková zo ZUŠ v Tisovci. V kategórii pre Základné umelecké školy porota udelila ceny za kreativitu žiačkam Základnej umeleckej školy v Rimavskej Sobote Veronike Gálikovej, Anne Ondrejcsák a Zuzane Lukáčkovej.

Od 16:00 sa fašiangová chasa predstavila s programom pred Domom kultúry v Rimavskej Sobote s fašiangovým pásmom, piesňami, vinšami a pochovávaním basy. Jedinečná fašiangová nálada priniesla všetkým prítomným úsmev na tvári a veríme, že o rok sa opäť stretneme pri veselých pesničkách, prípoviedkach, po 11-ty krát v Rimavskej Sobote. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, súťažiacim, ako aj návštevníkom a tešíme sa na ďalšie stretnutia na našich podujatiach.

Stanislava Zvarová, Mgr. Anetta Cvachová, Gemersko-malohontské osvetové stredisko

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram