Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Roztratené zrká

26. augusta 2022

ROZTRATENÉ ZRNKÁ

Gemersko – malohontské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja aj v tomto roku pokračovalo v realizácii projektu Roztratené zrnká. Je to dlhoročný projekt od roku 2010, ktorého zámerom je terénny výskum, identifikácia, inventarizácia, dokumentácia folklórnych javov na území okresov Rimavská Sobota a Revúca. V posledných rokoch nám prácu narúšal covid-19, pandemické opatrenia, strach o informátorov. Aj napriek tomu sme sa snažili intenzívne mapovať to, čo sa aj vďaka medzigeneračného prenosu v jednotlivých obciach nášho regiónu zachovalo. V rokoch 2021 – 2022 sa náš tím v zložení Mgr. Stanislava Zvarová, Ing. Alena Ďurkovičová, Jaroslav Zvara, Aneta Vetráková, Elöd  Vörös, vybrali do mesta Tisovec a časti Rimavská Píla a v spolupráci s Martinou Vargovou do obce Veľký Blh. 

Na začiatku bolo potrebné vytipovanie informátorov, zozbieranie archívnych materiálov. Následne terénny výskum, digitalizácia fotografií, spracovanie a prepis realizovaných nahrávok z výskumu, fotodokumentácia prírodného a kultúrneho dedičstva - súčasného stavu. 

Tím roztratených zrniek, pod záštitou Gemersko – malohontského osvetového strediska, v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Tisovci, ako aj o. z. RODON Klenovec a MKS pri obci Klenovec zavítali do Klubu dôchodcov v Rimavskej Píle, kde sme získali informácie od ochotných občanov Ing. Pavla Koncoša, Márii Bagačkovej, Viery Miklášovej, Marty Palečkovej, Viery Miklovej. V Tisovci sa o svoje spomienky, fotografie podelili Eva Manicová, Dušan Manica, Juraj Vetrák, Ján Maciak, Jaromír Košičiar,  Oľga Jachová, Mária Selčanová, Elena Pohorelská, Terézia Štecková, Mária Ambrózová, Anna Cabanová, Ján Caban. 

Nasledovala príprava prezentácie projektu, komorného programu, a to: spracovanie scenára, prezentácie z fotografií, výstavy zo zozbieraných, zapožičaných artefaktov a fotografií. V komornom programe, ktorý sme zrealizovali 22.8.2022 v Dome kultúry v Tisovci účinkovali naši informátori: Eva Manicová, Juraj Vetrák, Ján Maciak, Jaromír Košičiar, Viera Miklášová, Marta Palečková, Viera Miklová. V programe sa s tisovskými piesňami predstavili fujarista a výrobca pastierskych hudobných nástrojov Milan Katreniak, speváci Roman Košičiar, Aneta Vetráková, Jaroslav Zvara, na akordeóne sprevádzala Ľubka Sabová. Program svojou účasťou obohatili aj remeselní majstri a to: Eva Dolinajová s bábikami zo šúpolia, Milan Katreniak výstavou fujár, píšťaliek, črpákov, Ján Maciak koženými výrobkami a drevorezbou. V komornom programe sa s piesňami z Veľkého Blhu predstavili speváčky zo speváckej skupiny Szivárvány. Program slovom sprevádzala redaktorka RTVS rádia Regina Stred, Mgr. Katarína Kovačechová. Scenár a réžiu mala na starosti Ing. Alena Ďurkovičová, prezentáciu z fotografií Mgr. Stanislava Zvarová. Prezentáciu komorného programu sme realizovali aj pre účastníkov tvorivých dielní na detskom remeselnom tábore Remeslo má zlaté dno.

Záverom projektu sú spracované DVD záznamy z prezentácií, komorných programov a zozbieraného materiálu. 

Veríme, že vďaka projektu sme zaznamenali množstvo zaujímavých spomienok, zabudnutých piesní, zvykosloví, nárečových výrazov...zrniečok, ktorými chceme aj budúcim generáciám zanechať jedinečný poklad po našich predkoch aby sa nezabudlo, pripomínalo, poznávalo.... .

Ďakujeme všetkým zapojeným do výskumu, za spoluprácu Mestskému kultúrnemu stredisku v Tisovci a jeho vedúcemu Michalovi Stejskalovi. 

Ďakujeme za podporu projektu, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram