Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Roztratené zrnká - online mentoring

Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Banskobystrický samosprávny kraj, v rámci projektu Roztratené zrnká, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, realizovali mentoring pre realizátorov terénneho výskumu.

22. 2. 2021 oblasť folklorizmu mentorsky sprevádzala lektorka Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc., z Katedry etnológie a muzeológie z Univerzity Komenského v Bratislave. Oblasť duchovnej kultúry 26. 02. 2021 mentorsky sprevádzala Doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD. z Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre.

Obe stretnutia prebiehali virtuálne prostredníctvom ZOOM.

Mentoring bol veľmi inšpiratívny, poučný a na základe nových poznatkov je na čom pracovať. Ďakujeme lektorkám za ich posúdenie našich aktivít, realizáciu a spracovanie terénneho výskumu, za ich cenné rady. Poďakovanie patrí aj účastníkom, realizátorom výskumu za diskusiu. Projekt Roztratené zrnká z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram