fbpx

SILVESTROVSKÁ ESTRÁDA

Záver roka v Klenovci už tradične patrí Silvestrovskej estráde. Dá sa povedať, že v Klenovci je o tento druh zábavného programu veľký záujem, je v srdciach našich občanov dobre zapísaný. Sála kultúrneho domu v Klenovci býva zaplnená do posledného miesta a dýcha príjemnou predsilvestrovskou náladou. Silvestrovská Estráda sa v Klenovci hrá od roku 1972, keď ju začal hrávať divadelný krúžok SZM a pokračoval Klub Mládeže. Od roku 1995 ju hrávajú členovia Folklórneho súboru Vepor z Klenovca, ktorí neporušili zvyk a každý rok dňa 29. decembra sa v Kultúrnom dome v Klenovci konal ďalší ročník Silvestrovskej estrády.

V minulom roku to bol už 46. ročník Silvestrovskej  Estrády, ktorý pobavil nielen domácich divákov, ale aj návštevníkov zo susedných obcí. Ďalší, v poradí 47. ročník Silvestrovskej Estrády 2020 sa kvôli pandémii Covid – 19  nebude môcť konať a tak si pripomeňme prostredníctvom archívnych záznamov scénky a tance z predchádzajúcich ročníkov Silvestrovskej  Estrády.

Prajeme Vám veselý Silvester a nový rok 2021 nech prinesie zdravie, pohodu, pracovné príležitosti……

Jaroslav Zvara, riaditeľ MKS pri obci Klenovec

Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote si veľmi váži, že sa estrádny program každoročne pod názvom Silvestrovská estráda realizuje v Obci Klenovec. Je to ojedinelý program tohto žánru na Slovensku a želáme tvorcom, aby sa im naďalej darilo v tomto pokračovať. Budeme veľmi radi nápomocní pri tejto krásnej činnosti a tešíme sa na najbližšiu estrádu v roku 2021.

Zdieľam