Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

SPOLU NÁM TO IDE LEPŠIE

Spolu nám to ide lepšie - to je názov rozsiahleho  projektu, ktorý realizuje Gemersko–malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote a ktorý finančne podporil fond na podporu umenia.

Jeho cieľom bolo vyzdvihnúť a poukázať na význam súdržnosti všetkých generácii v rámci jedného projektu a to od tých najmenších až po seniorov. Poukázať na užitočnosť starších ľudí pre spoločnosť, ale i pre rodinu a hlavne pre mladšie generácie. Využiť múdrosť a skúsenosti starších ľudí a presunúť ich na deti a mládež a to formou tvorivých dielní, rôznych edukačných akcií, telesných aktivít, ale tiež duchovných aktivít. V rámci tohto projektu sme realizovali  tvorivé dielne, kde lektormi  boli naši seniori a zručnosti prenášali na svoje "vnúčatá".

25. októbra 2016 sme organizovali tvorivý deň v Klenovci. Účastníkmi boli deti zo ZŠ a ŠZŠ a „lektormi“ boli členovia Jednoty dôchodcov. Deti sa učili pliesť košíky z pedigu, ale aj variť „babičkinu kuchyňu“ a to konkrétne sladké šúľance. Venovali sme sa aj modernejším technikám – enkaustike, výrobe šperkov, servítkovej technike, kde sa pozície vymenili a deti učili staré mamy.

V rámci projektu sme nezabudli ani na duchovné aktivity - spoločnú prehliadku záujmovej tvorivosti všetkých generácií Na strieborných vlnách 4.11. 2016 v Rimavskom Brezove za účasti 9 Klubov dôchodcov a Jednoty dôchodcov z celého regiónu, kde už tradične panuje veľmi príjemná atmosféra.

23.11. 2016 prebehli tvorivé dielne v Klube záujmovej tvorivosti seniorov v Rimavskej Sobote, kde sme si zhotovovali vianočné ozdoby a plietli sme košíky.

Vďaka tomuto projektu sa nám podarilo realizovať ďalšie množstvo tvorivých stretnutí, vytvoriť príjemnú atmosféru, podporiť vzájomný kontakt a súdržnosť medzi generáciami -mladej generácii ukázať smer a cieľ, ako sa dá zmysluplne tráviť voľný čas a tým pomôcť sebe aj iným - vytrhnúť seniorov z ich jednotvárneho sveta a nedovoliť im upadnúť do depresií, poskytnúť čas aj priestor všetkým zainteresovaným skupinám aj jednotlivcom na prezentáciu celoročných aktivít na úseku záujmovej tvorivosti.

Za všetkých organizátorov vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí na projekte spolupracovali.

GMOS Rimavská Sobota

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram