Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Srdcom a rukami

7. mája 2020

Tento rok by oslávil 80. narodeniny Ján Rudolf Stehlík - výnimočný človek, ktorý bol svojho času jediným výrobcom, nositeľom a udržiavateľom tradičnej kyjatickej hračky. Všestranne zručný a umelecky nadaný majster,  ktorého tvorbe dominovali rôzne materiály, ale rezbárstvo sa stalo pre neho, najmä s pribúdajúcimi rokmi, dominantným. Námety pre rezbársku tvorbu s obrovským nasadením hľadal a nachádzal v tradičnej ľudovej tvorbe regiónu  Gemera – Malohontu.

Je fakt, že jeho láska a oddanosť k tradíciám sa nezastavila  na určitom bode, ale vždy objavoval nové a nové objekty pre svoju tvorbu a to predovšetkým neprestajným štúdiom tradičných výrobkov, ktoré sú k dispozícii v múzeách a podľa nich sa snažil vytvárať verné kópie. Tvoril tak, aby divák, prípadne užívateľ jeho prác nikdy na jeho tvorbu nezabudol, štýlom a prácou jemu vlastnou – srdcom a rukami.

Genéza umeleckej dráhy Jána Rudolfa Stehlíka mala však viacero časových a tematických horizontov, bol všestranne orientovaný. V 60-tych rokoch 20. storočia sa venoval amatérskej fotografii a filmu. Jeho fotografie boli prezentované na rôznych regionálnych, ale aj postupových súťažiach, až prišlo významné ocenenie na celoštátnej prehliadke AMFO v Gotwaldove v roku 1969.

Ján Rudolf Stehlík bol zakladajúcim členom  FOTOFÓRA – Medzinárodného salónu fotografov v Ružomberku, ktorý založili v roku 1969. V roku 1970 sa stal členom Zväzu slovenských fotografov, kedy nastal zlom v jeho tvorbe a začal sa venovať reportážnej fotografii. Tiež sa venoval dokumentárnej filmovej tvorbe a pravidelne sa zúčastňoval výstav amatérskej výtvarnej tvorby s výrobkami z tepanej medi, drevenými plastikami, ľudovými šperkami a ozdobnými drevenými príveskami. Spolupodieľal sa na príprave niekoľkých reprezentačných publikácií.

 V osobe Jána Rudolfa Stehlíka bola skĺbená múdrosť, skúsenosť a oddanosť jednak na úseku rozvoja ľudovej kultúry a tradícií a jednak pri uchovávaní našej vzácnej dedovizne – výrobe tradičnej  drevenej kyjatickej hračky. Svojim pôsobením na rôznych významných postoch v oblasti kultúry v okresoch Lučenec a Rimavská Sobota sa navždy zapísal do spomienok i sŕdc ľudí žijúcich v týchto regiónoch.

Od roku 2000 začal spolupracovať s Ústredím ľudovej umeleckej výroby v Bratislave. Kyjatické hračky vyrábal podľa zachovalých kópií starých majstrov – výrobcov týchto hračiek, ale i podľa muzeálnych zbierok. No bez obrovskej dávky zručnosti, tvorivosti a lásky ku všetkému, čo je pekné, by to asi nešlo. Pozoruhodné na jeho tvorbe bolo aj  to, že všetky pracovné postupy, ako aj všetko náradie, s ktorým pracoval, si vytvoril sám. Jeho tvorbe dominovali drevené koníky samostatné, koníky s povozmi, kohútiky, fúriky a kolísky. S pribúdajúcim časom sa začal venovať výrobe detského dreveného nábytku bez použitia kovových klincov.

Detské hračky z dielne Jána Rudolfa Stehlíka sa stali súčasťou zbierkových fondov múzeí: 

  • Gemersko – malohontského  múzea   v  Rimavskej   Sobote
  • Lesníckeho a drevárskeho  múzea vo Zvolene
  • SNM – Múzea bábkarskych kultúr a hračiek v Modrom Kameni

Kyjatické drevené hračky majstra Jána Rudolfa Stehlíka navždy ostanú neodmysliteľným kultúrnym dedičstvom Gemera – Malohontu a prostredníctvom ÚĽUV – u sa dostali takmer do celého sveta.

Vážení priatelia, práca a dielo tohto výnimočného človeka si hľadala a našla cestu k ľudským srdciam, zanechala za sebou hlbokú stopu, ktorá navždy zostane dedičstvom nášho národa. Nech je táto spomienka pri príležitosti 10. výročia jeho úmrtia hlbokým a úprimným poďakovaním za jeho život, prácu a odkaz – tvorený srdcom a rukami.

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram