Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota, Obec Vyšný Skálnik  a  ZŠ s MŠ  Sama Vozára Hrachovo

Vás pozývajú na XX. ročník regionálnej recitačnej súťaže

DEŇ  ŠTÚROVSKEJ  POÉZIE

ktorá sa uskutoční  19. mája  2022  v Kultúrnom dome vo Vyšnom Skálniku so začiatkom o 10.00 hodine.

Program podujatia:    9.30  -   prezentácia účastníkov
10.00  -   príhovor starostu obce Vyšný Skálnik                                
-   kladenie venca k buste Jána Bottu                                            
-   otvorenie súťaže, kultúrny program

Súťaž recitátorov štúrovskej poézie bude prebiehať v troch kategóriách:

I.  kategória:  žiaci 6 – 7. ročníka  ZŠ a študenti  1 – 2.  ročníka osemročných gymnázii

II.  kategória:  žiaci  8 – 9. ročníka  ZŠ a študenti  3 – 4.  ročníka osemročných gymnázii

III.  kategória:  mládež stredných škôl a učilíšť, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií

Priložené záväzné návratky spolu s podpísaným súhlasom so spracovaním osobných údajov prosíme zaslať do 9. mája 2022 na adresu:

Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

alebo na e-mailovú adresu:  zucgmos@rsnet.sk

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram