Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Takto sa to naučím

Takto sa to naučím - to je názov projektu, ktorý realizovalo Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote s finančnou podporou Úradu vlády SR – podpora kultúry národnostných menšín.

Projektom, ktorý bol  určený pre deti rómskej národnostnej menšiny, sme chceli  prispieť k prehlbovaniu ich identity, zdokonaľovaniu sa v ich materinskom jazyku a hlbšiemu spoznávaniu vlastnej národnostnej kultúry. Dôraz sme kládli  jednak na získavanie, resp. prehlbovanie základných sociálnych návykov rómskych detí a jednak na získavanie a rozvíjanie tradičných remesiel, ktoré boli a sú charakteristické pre rómske etnikum, ako kováčstvo, podkováčstvo, práca s prútím - košikárstvo, práca s korálkami, tkanie, ale aj záujmové techniky ako enkaustika, servítková technika a iné.

Nezabudli sme samozrejme ani na podporu a rozvíjanie tradičného rómskeho tanečného a hudobného dedičstva.

Realizácoiu tohto projektu sme chceli učiť deti zo sociálne znevýhodnených skupín zmysluplne využívať voľný čas. Deti tak dostali možnosť priamo  nielen sa zúčastniť rôznych kultúrno - záujmových aktivít, ale priamo ich aj tvoriť.

Projekt bol realizovaný formou tvorivých dielní, ktoré sme uskutočnili v obciach a mestách Gemera – Malohontu.

Tvorivý deň v Klenovci sme úspešne absolvovali 25.10. 2016, kde sa do projektu zapojili žiaci ZŠ a ŠZŠ a spolu si vyrobili košíky z pedigu, plietli si tkaničky, vyrábali si korálkové šperky a pracovali aj s plsťou.

Ďalšie stretnutia boli v Detskom domove, v obci Rimavské Brezovo i v Jesenskom, v Rimavskej Sobote.

Aby aj verejnosť videla a posúdila „dielka“, ktoré v priebehu projektu vznikli, na záver sme nainštalovali výstavu.

 

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram