Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Tompa Mihály – celoslovenská súťaž v umeleckom prednese v maďarskom jazyku

22. marca 2021
Kategória:

Celoslovenská recitačná súťaž Mihálya Tompu je ojedinelou a najprestížnejšou súťažou  v oblasti  pódiových umení v maďarskom jazyku na Slovensku. Každoročne aktivizuje niekoľko tisíc interpretov - detí, dospelých ale i pedagógov - ktorí prehlbujú literárne poznanie a tvorivosť.

Súťaž s jednoročnou periodicitou je založená na dobrovoľnej činnosti žiakov, študentov, pedagógov a dospelých ochotníkov. Napomáha rozšíriť ich záujmy a nadanie v oblasti prednesu a interpretácií literatúry v materinskom jazyku. Do súťaže sa zapájajú žiaci základných škôl, študenti stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ako aj študenti vysokých škôl a dospelí interpreti maďarskej národnosti z celého Slovenska.

Súťaž prebieha  v siedmich kategóriách: I.–V. kategória: prednes poézie a prózy (podľa veku); VI. kategória: interpreti zhudobnenej poézie; VII. kategória: divadlá poézie. Celoslovenskej súťaži predchádzajú školské, obvodné, okresné a krajské kolá. Z týchto súťaží do celoslovenského kola každoročne postupuje cca. 260 -300 najlepších súťažiacich. Ich výkony hodnotí na každom stupni odborná porota, ktorej členmi sú uznávaní odborníci, známi recitátori, herci, pódioví umelci.

Zabezpečený je aj väčší priestor na odborné vyhodnotenie umeleckého prednesu súťažiacich, kde pripravujúci pedagógovia získavajú dobré rady od členov poroty ohľadom primeranosti vybratého textu k veku súťažiacich, kritérií prednesu a nácviku jednotlivých fáz príprav. Interpreti zas dostávajú dobré rady ohľadom nácviku, kritérií a techniky prednesu (ako správne dýchanie, správna výslovnosť a intonácia hlasu, tempo, dynamika a rytmus, pochopenie a správne tlmočenie vybratého textu, komunikácia s obecenstvom).

Pokladáme za dôležité zachovať a postarať sa aj o festivalový charakter súťaže, preto pripravujeme rôzne sprievodné programy: výstavy, prehliadku mesta, divadelné predstavenia pre deti aj dospelých, rozprávkové popoludnie, dom hier, remeselnícke tvorivé dielne, literárne besedy, kladenie vencov pri soche Mihálya Tompu, festivalový klub. Slovenský rozhlas - Rádio Pátria z víťazných umeleckých prednesov každoročne pripravuje nahrávku, ktorú postupne odvysiela a tak isto sa pripravuje aj DVD nahrávka pre archiváciu.

Vo vlaňajšom roku sa pre zavedené opatrenia kvôli pandemickej situácii nepodarilo uskutočniť všetky okresné a krajské kolá súťaže, z čoho vyplýva, že usporiadanie celoslovenského finále sme tiež museli presunúť na máj tohto roku. Ostáva nám len dúfať, že celú súťaž sa nám podarí dotiahnuť do úspešného konca aj preto, že práve  nad týmto ročníkom prevzala patronát Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky.

no images were found

Vystúpenie Szürkebarátok z Komárna - Tompa Mihály: Tavaszdal

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram