Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Tvorením ku šťastiu II.

Zámerom projektu Tvorením ku šťastiu II., ktorý je, ako radová číslica naznačuje, pokračovaním aktivít podporených v roku 2016 je uchovávanie a oživenie tradícií prostredníctvom osvojovania si tradičných remeselných zručností. Cieľom projektu, ktorý z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia bolo najmä oživenie tradičných ľudových remesiel typických pre región Gemer-Malohont, ale taktiež oboznámenie účastníkov so zabudnutými technikami, resp. novými, modernými technikami tvorivých dielní.

Tvorivé dielne boli realizované od apríla až do decembra roku 2017 v priestoroch Gemersko-malohontského osvetového strediska, na podujatiach organizovaných a spoluorganizovaných GMOS, resp. v teréne, najčastejšie v základných školách, školských kluboch, komunitných spolkoch v regióne.

Projekt Tvorením ku šťastiu prispel k zmysluplnému tráveniu voľného času detí, mládeže i dospelých, prispel ako k rozvoju aktivít Gemersko-malohontského osvetového strediska, tak i ku sprístupneniu tradičných aj nových remeselných techník širokej verejnosti.

Na tvorivých dielňach sme sa venovali rôznym technikám počnúc od tradičných ľudových remesiel (košikárstvo, tkanie a textilná výroba, nepálená keramika) cez techniky stále živé (zdobenie kraslíc, práca s korálkami) až po techniky, ktorých aplikácia popri tradičných remeselných technikách pritiahla k tvoreniu aj mladšiu generáciu a svojou jednoduchosťou a rýchlym výsledkom často vypĺňali "čakaciu dobu" pri iných technikách (embosovanie, práca so zmršťovacou fóliou, zdobenie polystyrénových gulí, srdiečok a vencov).

Účastníci si z každej tvorivej dielne odnášali nielen hotový výrobok, ale aj pocit hrdosti a spokojnosti s dobre vykonanou prácou.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram