Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Tvorivé dielne pre DFS

24. januára 2024

Dňa 13.1.2024 Gemersko – malohontské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja v Dome osvety v Rimavskej Sobote uskutočnilo tvorivé dielne pre členov DFS z okresov Rimavská Sobota a Revúca. V rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sme mali tvorivú sobotu pre 70 detí. Vďaka lektorom Ľubke Žilkovej a Evke Sojkovej z Čarovnej nitky z Kokavy nad Rimavicou sa dozvedeli o pestovaní a spracovaní ľanu a následne si skúšali prácu na kolovrátku, či česaní a trepaní ľanu a tkaní tkaničiek. S lektorkou Karolínou Kriškovou z Tisovca sa priúčali paličkovaniu čipky, s Kristínou Lendvorskou z GMOS točili na hrnčiarskom kruhu a vyrábali hlinené ozdoby, s Ingrid Palatinusovou z o.z. Šanca pre Dražice ozdobovali lyžičky, vyrábali vyšívané srdiečka a mnoho ďalších aktivít pre najmenších. Výrobe pedigových košíkov ich priúčali Jaroslav Zvara z Klenovca a Marián Kišák z GMOS-u.

Kým časť detí sa zoznamovala s remeselnými technikami, ďalším deťom sa v speváckej dielni venovala lektorka Stanislava Zvarová. Záver patril všetkým deťom spoločne na tanečnej dielni s Luciou Zvarovou a prezentáciou filmu z cyklu Po stopách nositeľov tradícii o zvonkárovi Jaroslavovi Bastyúrovi a výrobe zvoncov na Gemeri. Vedúci kolektívov počas tejto aktivity zrealizovali metodickú poradu a plánovania ďalších spoločných aktivít.

Veľká vďaka patrí všetkým rodičom že svojim deťom umožňujú poznávať tradičnú ľudovú kultúru po všetkých stránkach a vedúcim kolektívov ďakujeme za spoluprácu a želáme veľa úspechov v ich činnosti.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram