Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Výstava ľudových remesiel v Klenovci

KOKAVŠÁNKY V TKANOM ŠATE – Ľubomíra Žilková
KYJATICKÉ HRAČKY – Ladislav Hedvigi

Organizátori výstavy: Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Obec  Klenovec
Vernisáž výstavy: 26. júna 2020 o 17,00 hod. , výstava potrvá do  30. júna 2020
Miesto výstavy:    Kultúrny dom v Klenovci

Pripravovanou výstavou dávame uznanie výnimočným ľuďom, ktorí za svoju životnú filozofiu prijali potrebu ďalej udržiavať, zveľaďovať, chrániť a pestovať to, čo nám ako klenot, zanechali naši otcovia a dedovia – lásku k tradíciám. V prípade vystavujúcich autorov je to aj zručnosť a určitá dávka „tvrdohlavosti“, vďaka ktorej to nevzdávajú.

Kokavšánky Ľubomíry Žilkovej

Ľubomíra Žilková žije a tvorí v Kokave nad Rimavicou. Tkaniu sa aktívne venuje od roku 2001. Zameriava sa na osvojenie zanikajúcich regionálnych tkáčskych techník regiónu Gemer – Malohont a revitalizáciu tradičného tkáčstva. Postupnosťou výroby reflektuje tradičné celostné poňatie tkáčstva , t.j. od pestovania, ručného spracovania ľanu priadneho, cez predtkáčske techniky v tkaní až počinnosti súvisiace priamo s tkaním. Charakteristické je pre ňu tkanie na tradičných pôvodných krosnách, využívajúc tradičný materiál ručne pradený ľan a v tkaní využíva staré pôvodné vzory.

„Na remeslo som musela dozrieť“ tvrdí Ľubomíra Žilková, vyštudovaná andragogička, pokračovateľka rodinnej tradície tkania.  Spolupracuje pri výuke tkáčstva a príprave workshopov pre mladú generáciu. Od roku 2012 vystavuje svoje dielo na Slovensku a v zahraničí prostredníctvom výstavy „Od ľanu po plátno“ ( Kokava nad Rimavicou, Dni majstrov UĽUV Bratislava, Rožňava, Žiar nad Hronom, Brezno, Berettyujfalu Maďarsko). Prednáša o ručnom spracovaní ľanu, tkaní a význame rodinnej tradície k jeho uchovávaniu ( Medzinárodná konferencia o paličkovanej čipke v Rožňave 2016, Medzinárodné tkáčske sympózium v Košiciach 2016).

Publikovala samostatnú kapitolu Ručné spracovanie ľanu a spolu s p. O. Danglovou, CSc. kapitolu Remeslá, výtvarná kreativita a zručnosti vo vlastivednej monografii Kokava nad Rimavicou (2018) a kapitolu Tkanie – minulosť, súčasnosť a budúcnosť v zborníku z Medzinárodného tkáčskeho sympózia (2016). Jej kolekcie výrobkov na Celoslovenskej súťažnej výstave neprofesionálnej textilnej tvorby v r. 2015 a 2017 v Kremnici získali 1.miesto v skupine Úžitkové predmety- Tkané ľanové doplnky.

Je registrovaným výrobcom v ÚĽUV Bratislava.

Ladislav Hedvigi a jeho kyjatické hračky

Ladislav Hedvigi žije a tvorí v Rimavských Zalužanoch. Výrobou kyjatických hračiek sa zaoberá od  roku 2012. Vzory hračiek a výzdoby  získal od majstra ľudovej umeleckej výroby Jána Rudolfa Stehlíka,  ktorý bol posledným výrobcom hračiek v regióne. Cenné rady mu poskytol aj majster ľudovej umeleckej výroby Anton Oboňa. Na základe týchto poznatkov  si vytvoril vlastné postupy tak,  aby  zachoval pôvodný charakter hračiek.

V roku 2016  sa zúčastnil  medzinárodnej súťaže v Poľsku kde  získal cenu v kategórii tradičná hračka. V tomto roku  nadviazal spoluprácu aj s ÚĽUVom. Zručnosť, pracovitosť a rôznorodosť tohto prekrásneho remesla pravidelne prezentuje  na podujatiach ÚĽUVu (Dni majstrov), na regionálnych podujatiach GMFS KlenovskáRontouka, Dedina ožíva, Remeslo má zlaté dno. Ukážky výroby  realizoval aj v spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom v Rimavskej Sobote pri príležitosti podujatia Noc múzeí.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram