Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

ŽIVOT V POHYBE – festival hudby, spevu a tanca

  1. októbra 2017 sa v Kultúrnom dome v Jesenskom konal už VII. ročník festivalu. Jeho hlavným organizátorom je Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote.

Cieľom projektu je vyhľadávanie a podpora talentovaných rómskych detí, vzájomný kontakt a výmena skúseností medzi účinkujúcimi, pedagógmi, aktívna účasť cieľovej skupiny na programe, ktorý sa snaží i integrovať ich do spoločnosti, zvýšenie záujmu rómskych detí o kultúru a umenie, uľahčenie prístupu tejto skupiny obyvateľstva k živej kultúre, prispieť k zlepšeniu vzťahov medzi majoritnou spoločnosťou a rómskou komunitou prostredníctvom prezentácie rómskej kultúry. Projektom chceme podnietiť záujem rómskej, ale aj nerómskej mládeže o svoje kultúrne tradície a predstaviť novú hudobnú i slovesnú tvorbu, ktorá z tejto tradície vychádza, ukázať bohatstvo a pestrosť rómskej kultúry a tradícií, ktoré sú súčasťou slovenskej i celosvetovej kultúry.

Festivalu sa zúčastňujú žiaci základných škôl, špeciálnych základných škôl. Tohto roku sa nám predstavilo 104 detí zo škôl z celého regiónu Gemer – Malohont a predviedli nám svoje nadanie v hudbe, speve, tanci, ale aj v hraní na rôznych hudobných nástrojoch.

Predstavili sa talentované deti z Hnúšte, Dražíc, Rimavských Janoviec, Tornale a Jesenského.

Súčasťou celého projektu je aj výstava prác účastníkov tvorivých dielní. Návštevníci tak mohli vidieť výtvarné práce – maľba a kresba na tému jeseň, košíky pletené z pedigu, rôzne dekoračné predmety. Na projekt máme pozitívne ohlasy aj zo strany pedagogických pracovníkov a asistentov, pretože v sebe zahŕňa aj priestor na vytváranie aktivít zmysluplného trávenia voľného času detí a mládeže a tak ich chráni pred negatívnymi sociálnopatologickými vplyvmi spoločnosti.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky, program Kultúra národnostných menšín 2017.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram