Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

ŽIVOT V POHYBE

  1. októbra 2016 sa konal už VI. ročník festivalu tanca, hudby a spevu ŽIVOT V POHYBE v kultúrnom dome Jesenské.

Hlavným organizátorom bolo Gemersko–malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, spoluorganizátorom obec Jesenské, projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore Úradu vlády Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je vyhľadávanie a podpora talentovaných rómskych detí, vzájomný kontakt a výmena skúseností medzi účinkujúcimi, pedagógmi, aktívna účasť cieľovej skupiny na programe, ktorý sa  snaží ich integrovať do spoločnosti, zvýšenie záujmu rómskych detí o kultúru a  umenie,  uľahčenie  prístupu tejto skupiny obyvateľstva k živej kultúre, prispieť k zlepšeniu vzťahov medzi majoritnou spoločnosťou a rómskou komunitou prostredníctvom prezentácie rómskej kultúry. Projektom chceme podnietiť záujem rómskej, ale i nerómskej mládeže o svoje kultúrne tradície a predstaviť novú hudobnú i slovesnú tvorbu, ktorá z tejto tradície vychádza, ukázať bohatstvo a pestrosť rómskej kultúry a tradícií, ktoré sú súčasťou slovenskej i celosvetovej kultúry.

Po pozitívnych skúsenostiach a ohlasoch pri organizovaní  festivalu ho organizujeme ako jednodňovú slávnosť rómskej kultúry, ktorej prínosom je zbližovanie občanov v multikultúrnej oblasti nášho regiónu. Festivalu sa zúčastňujú žiaci základných a špeciálnych základných škôl, mladí ochotníci v oblasti  tanca, spevu a hudby z regiónu Gemer-Malohont. Verejné vystúpenie im dá možnosť prezentovať svoj talent v rámci rovesníckej skupiny, napomôže existujúcim kolektívom i jednotlivcom nadviazať a udržiavať vzájomný kontakt, konfrontovať svoju prácu a vzdelávať sa, pozitívnymi príkladmi motivovať mladých ľudí a meniť stereotypný pohľad spoločnosti na Rómov. Súčasťou podujatia budú aj výstavy výtvarných, literárnych prác rómskych detí a mládeže a tiež výstupy z tvorivých dielní rómskych detí a mládeže / košíky a rôzne ozdoby z pedigu, pohľadnice vyrobené technikou enkaustika/.

Tohtoročného fastivalu sa zúčastnilo 98 detí a mládeže a 22 pedagógov, zastúpené boli ZŠ Jesenské s VJS, Tornaľa s VJM, s VJS, Nová Bašta, Špeciálna základná škola Klenovec, Peter Lali z Rimavských Janoviec.

Organizátorov tohto festivalu veľmi potešila mnohopočetná účasť, ale aj rôznorodosť vystúpení jednotlivcov a kolektívov, čo dalo možnosť na vytvorenie pestrého a bohatého programu.

Ďakujeme všetkým účinkujúcim, pedagógom a vedúcim skupín za účasť na festivale ŽIVOT V POHYBE a tešíme sa na stretnutie na VII. ročníku v roku 2017.

GMOS Rimavská Sobota

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram