Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Zlatá strunka - regionálna súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí

25. apríla 2018
Kategória:

Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Hnúšti organizovali 19.4.2018 súťaž a prehliadku detského hudobného folklóru okresov Rimavská Sobota a v Revúca, pod názvom Zlatá strunka. Na úvod podujatia účastníkov súťaže privítal primátor mesta, poslanec NR SR a BBSK Mgr. Michal Bagačka. V Dome kultúry J. F. Rimavského v Hnúšti sa predstavilo 90 účinkujúcich, z DFS: Lykovček z Revúcej, Hájik, Hájiček,  Lieskovček, Podkovička z Rimavskej Soboty, Čížiček z Tisovca, ZŠ s MŠ S. Vozára z Hrachova, Zornička a Mladosť z Klenovca. Regionálna súťaž sa realizovala na základe vyhlásenej súťaže Národným osvetovým centrom, pod názvom  Vidiečanova Habovka. Súčasťou súťažnej prehliadky bol aj výber sólistov spevákov na krajskú súťaž, pod názvom  Hronsecká lipová ratolesť, ktorej vyhlasovateľom sú  Stredoslovenské  osvetové stredisko a obec Hronsek.    Účinkujúcich hodnotila odborná porota, v zložení, predsedníčka PhDr. Andrea Jágerová zo Zvolena, Mgr. art. Roman Malatinec z Korytárok, Bc. Svetlana Križáková, Dis.art. z Kokavy nad Rimavicou. Výsledky súťaže:

V I. kategórii ľudové hudby sa predstavila Detská ľudová hudba DFS Hájik z Rimavskej Soboty a získala strieborné pásmo. V II. kategórii sa predstavili detské spevácke skupiny, s nasledovnými výsledkami: Detská spevácka skupina DFS Lieskovček v Rimavskej Sobote získala strieborné pásmo, Dievčenská spevácka skupina DFS Zornička z Klenovca získala zlaté pásmo, DSSk DFS Lykovček z Revúcej získala zlaté pásmo, s postupom do krajského kola, spolu s DSSk DFS Hájik z Rimavskej Soboty.

V III. kategórii sólisti speváci, sa súťažiaci uchádzali o postup na krajskú súťaž hudobného folklóru detí a postup na krajskú súťaž sólistov spevákov, do Hronseku, na Hronseckú lipovú ratolesť. V bronzovom pásme sa umiestnili: Nelka Ilčíková DFS Lieskovček, Soňa Bíliková z DFS Hájiček z Rimavskej Soboty Vlasta Juríčeková zo ZŠ s MŠ Sama Vozára z Hrachova,. Strieborné pásmo získali: Lucia Melicherová z DFS Lykovček z Revúcej, Michaela Zsélyiová a Sofia Krekáňová z DFS Čížiček, z Tisovca, Lucka Jakabšicová z DFS Mladosť z Klenovca, Frederique Fratričová z DFS Lieskovček  a Alexandra Hoffmanová z DFS Podkovička z Rimavskej Soboty. Zlaté pásmo získali: Jakub Mišurák zo ZŠ Sama Vozára z Hrachova, Miriam Lásková a Dominika Kasáčová z DFS Mladosť z Klenovca. Zlaté pásmo s návrhom na postup získala Terézia Motyčková z DFS Lykovček z Revúcej. Zlaté pásmo s priamym postupom na krajskú súťaž hudobného folklóru detí do Kokavy nad Rimavicou získali Andrea Rapčanová z DFS Zornička z Klenovca a Barborka Luptáková z DFS Hájik z Rimavskej Soboty. Na súťaž sólistov spevákov do Hronseku v I. kategórii postúpila Andrejka Rapčanová z DFS Zornička z Klenovca a Alžbetka Váradiová z DFS Mladosť z Klenovca.

V IV. kategórii sa predstavili traja sólisti inštrumentalisti, hráči na ľudové hudobné nástroje, a to: Andrejka Gajdošová z DFS Mladosť z Klenovca, hrou na heligónku a z DFS Podkovička z Rimavskej Sobote fujaristi Filip Kantor a Veronika Kantorová. Všetci traja získali strieborné pásmo.

Súčasťou podujatia bol aj odborný seminár pre vedúcich, počas ktorého mali účastníci súťaže tvorivé remeselné dielne s lektorkami Ing. Magdalénou Kantorovou a Mgr. Kristínou Lendvorskou, z Gemersko – malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote.

Podujatie sa realizovalo s  finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Všetkým účinkujúcim, ako aj ich pedagógom, vedúcim a rodičom ďakujeme za spoluprácu a želáme im veľa úspechov v ďalšej činnosti. Postupujúcim blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalších kolách, aby čo najlepšie prezentovali náš krásny región Gemer – Malohont. Poďakovanie patrí aj celému kolektívu Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti za spoluprácu a ústretovosť.

Krajská súťaž hudobného folklóru detí sa uskutoční 4. mája  2018 v Kokave nad Rimavicou a Hronsecká lipová ratolesť v obci Hronsek sa koná 26. mája 2018.

Stanislava Zvarová, odborná pracovníčka pre folklór, GMOS v Rimavskej Sobote

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram