Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Zvyky na Luciu

13. decembra 2020
Kategória:

Ilustračné foto: východ Slnka na Laze, J. Zvara

Dátum 13. december je spätý s menom Lucie. Tento deň sa v našej ľudovej kultúre považoval za stridží deň. V publikácii Rok vo zvykoch nášho ľudu od Emílie Hováthovej a na stránke centra pre tradičnú ľudovú kultúru sa dozvedáme, že Lucia bola svätica, mučeníčka, ktorá žila v 3. storočí v Syrakúzach na Sicílii. Podľa legendy očami očarila istého mládenca, a aby neupadol do pokušenia, vylúpila si ich a poslala mu ich v miske. Jej deň bol do prijatia gregoriánskeho kalendára (1582) najkratším v roku.

V ľudových vrstvách sa tradovalo, že tento deň bol najväčším stridžím dňom a Lucia najväčšou bosorkou. V starších predstavách bola ochrankyňou pradenia a priadok, s čím súvisel zákaz priasť a šiť. Verilo sa, že bosorky o polnoci mútia pod mostami mlieko, preto nesmela na dvor vstúpiť cudzia žena, nesmelo sa nič požičať ani vrátiť. Do začiatku 20. storočia sa na dvere domov a hospodárskych budov kreslili kolomažou, neskôr cesnakom luciine kríže a tak sa zlé sily zaháňali hlukom v obci a na krížnych cestách.

Foto: Archív: DFS Zrkadielko z Hnúšte - Lucky

Okrem východného Slovenska boli rozšírené obchôdzky maskovaných Luciek: ženy v bielych šatách, plachtách, s tvárami obielenými múkou vchádzali vo dvojici či štvorici do domov, ometali steny a kúty husím krídlom či štetkou. Zväčša mlčali, nedostávali dary. Obchôdzky prešli postupne do repertoáru mládeže a prevládla ich zábavná funkcia. Na väzbu dňa so slnovratom poukazujú úkony, veštby a predpovede zamerané na úrodu, počasie a osobný život, robené od 13. do 24. decembra. Do súčasnosti sa miestami uchováva chodenie Luciek (najmä západné a severozápadné Slovensko) a veštby vydaja (varenie halušiek, liatie olova) ako zábava v dievčenských kolektívoch.

Čo sme sa dozvedeli v našom regióne

V obci Mokrá Lúka sa na Luciu tradovalo, že pôsobili strigy. Táto vymyslená bytosť mala nadprirodzenú silu. Odoberala mlieko kravám, nepohodlných ľudí škrtila. Obranou proti pôsobeniu týchto síl bolo robenie krížov cesnakom na maštaľných dverách. Strúčik cesnaku povinne musel v tento večer zjesť každý a tým bol ochránený od moci stríg.

Bosorácky jarmok v Mokrej Lúke 2015

V obci Potok sme sa dozvedeli, že na Luciu sa traja - štyria chlapi zamaskovali sadzami, na hlavách mali klobúky a po domoch chodili s košíkom, že vyháňajú zlé sily z domov. Pritom takto vinšovali:

"Lucka, Lucka orechi tlucká, doniesol som vám oceli, aby vám kure vajcá noseli."

Za vinšovačku mládenci dostali do košíka odmenu: slaninku, klobásu, vajcia. Na Luciu by sestra sestru do domu nepustila. Ženu by nikto ani do dvora nepustil, lebo by nešťastie doniesla. Ak aj nejaká žena čosi potrebovala požičať a išla do susedov, tak ju považovali za strigu.

V obci Rovné robili od Lucii do Vianoc chlapi stolčok, ktorý si na Štedrý večer zobrali do kostola. Chlap musel sedieť na stoličke a tak len on sám uvidel ako strigy tancujú okolo oltára. Potom musel skoro utekať domov, kým nepovie pán rektor amen.  Musí sedieť doma, lebo strigy by šli za ním a keby ho zastihli mimo domu, strigy majú moc, chytia ho a zadrhnú. Tam kde sedel, musel trojkráľovou kriedou urobiť kruh, v ktorom strigy nemajú moc.

V obci Klenovec sme sa dozvedeli, že v deň Lucie bolo nešťastím, ak prvá do domu vošla žena. Pripisovali jej vinu, že napr. sliepky nechceli niesť vajíčka. V Luciinu noc sa schádzali strigy na krížnych cestách, počarili dobytku, keď niekoho chytili tak ho vytancovali do úmoru. V tento deň sa len málokto odvážil v noci vyjsť z domu. Ako prevenciu proti chorobám ale i proti zlým silám jedli cesnak a na dvere stajní ako i dobytku na čele robili kríž cesnakom, aby ho tak uchránili pred strigami.

Roľníci si od Lucie do Vianoc zaznamenávali počasie a ako bolo po tieto dni, tak malo byť v jednotlivých mesiacoch nasledujúceho roku. V Klenovci sa chlapci prezliekli za čierne Lucky a strašili ľudí. Dievčatá sa prezliekali za biele Lucky a vymetali pavučiny z izieb. Dievčatá si v tento deň písali lístočky - dvanásť - na ktoré napísali chlapčenské mená, tieto až do štedrého večera po jednom každý večer pálili. Na Štedrý večer ktorý ostal, tak sa mal volať ich vyvolený. V tento deň nesmeli priasť, lebo by si vlka do stáda medzi ovečky privolali.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram