Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

BONA FIDE

16. júna 2020

Miešaný spevácky zbor Bona fide vznikol ako ženský spevokol v roku 1971, pracuje pri Mestskom kultúrnom stredisku pod vedením dirigentky PaedDr. Jany Dobrockej. Neustále napreduje, skvalitňuje jednotlivé hlasové zložky, príležitostne rozširuje repertoár a snaží sa  prezentovať na verejnosti. Pôvodne ženský kolektív prijal od roku 2002 medzi seba i mužov, čím sa zaradil medzi miešané spevácke zbory. Bona fide má za sebou stovky vystúpení v rodnom meste, ako aj úspešné zahraničné zájazdy: Paríž, Praha, Rím, Forli, Kysač... Na Slovensku teší svojimi koncertmi  kúpeľných hosťov v Číži, v Brusne a v Trenčianskych Tepliciach. Repertoár zboru je rôznorodý, pozostáva zo skladieb rôznych žánrov, od renesancie až po muzikál, gospely a moderné piesne. Vysokoprofesionálnou korepetítorkou speváckeho zboru je Mgr. Eva Čarnoká, ktorú v roku 2015 zbor navrhol na „Cenu mesta“,  ktorou bola ocenená jej dlhoročná spolupráca so zborom. Cenu mesta v roku 2005 dostal aj Miešaný spevácky zbor Bona fide a v roku 2017 aj jeho dirigentka PaedDr. Jana Dobrocká.

Spevácky zbor pravidelne spolupracuje s Detským speváckym zborom Nádej pri Základnej umeleckej škole, čím vychováva mladú generáciu a získava ju pre činnosť a záujem o zborový spev i v dospelosti. Aj vďaka pričineniu dirigentky zboru Jany Dobrockej bol v novembri 2013 založený Miešaný spevácky zbor Con moto, ktorý tvoria spievajúci dirigenti a hudobní nadšenci z celého Slovenska.

Bona fide rozvinul významnú spoluprácu aj s NOC v rámci pravidelných letných dirigentských kurzov. Spolupráca s top dirigentmi Slovenska i Čiech - so Štefanom Sedlickým, Milanom Pazúrikom, Anežkou Balušinskou, Jiřím Slovíkom, Jiřím Kollářem prispieva k novým perspektívam zboru. Je spoluorganizátorom festivalu speváckych zborov detských i dospelých: Rimavská Sobota spievaj.

V roku 2011 pri príležitosti osláv 40. výročia založenia zboru kolektív naštudoval skvost Dvořákových vokálno-inštrumentálnych diel Te Deum so  sopranistkou Ivetou Matyášovou zo SND Bratislava a sólistom Štátnej opery v Banskej Bystrici Mgr. art. Stanislavom Bartkom. Táto veľkolepá skladba odznela v podaní Bona fide pravdepodobne po prvýkrát v hudobnej histórii Rimavskej Soboty.

V roku 2013 spevácky zbor získal strieborné pásmo na Krajskej prehliadke speváckych zborov „Chrámová pieseň“ v Modrom Kameni. Postúpil na prehliadku Gorazdov Zvolen.

V júli 2014 reprezentoval zbor Bona fide mesto i Slovensko v Paríži, kde spolu s Con moto a Miešaným zborom Quirin z Revúcej predviedli s úspechom svoj repertoár na koncerte v Chráme St. Madeleine nielen pre tamojšiu Slovenskú misiu, ale aj pre Parížanov i turistov z celého sveta.

Za uplynulých čoskoro 50 rokov svojej činnosti má Bona fide za sebou vydanie troch CD nosičov: Viva la musica (2005), Životom kráčaj šťastne (2009), Spomienky na Paríž (2016) a nespočetné množstvo vystúpení doma i v zahraničí (Česká republika, Maďarsko, Srbsko – Vojvodina, Taliansko, Francúzsko).  

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram