Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Daxnerov Tisovec 2017

8. decembra 2017 Gemersko-malohontské osvetové stredisko a Mesto Tisovec usporiadali 37. ročník regionálnej prehliadky speváckych zborov dospelých Daxnerov Tisovec. Podujatie začalo kladením vencov pri buste Dr. Samuela Daxnera, kde mala slávnostný príhovor riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Tisovci Miroslava Kojnoková. V sprievodnom kultúrnom programe účinkovali Mužský spevokol Dr. Samuela Daxnera z Tisovca a Mužský spevokol Štiavničan z Banskej Štiavnice.

Neodmysliteľnou súčasťou podujatia bola aj predajná výstava ručných prác ľudových remeselníkov pod názvom Vianočná nálada vo vestibule kultúrneho domu. Návštevníci mali možnosť nielen  obdivovať, ale aj  zakúpiť si rôzne vianočné predmety.

Prehliadku  speváckych zborov v spoločenskej sále zahájil so svojim programom domáci Mužský spevokol, ktorý nesie meno zakladateľa a prvého dirigenta, Dr. Samuela Daxnera, ktorý v tomto roku oslavuje 140. výročie svojho založenia. Dirigentkou Mužského spevokolu Dr. Samuela Daxnera už tidsať rokov je Mgr. Gabriela Rufusová, za čo jej bola udelená Cena primátora mesta Tisovec.

Ako ďalší vystupoval Miešaný speváckehy zbor Bona fide, ktorý pracuje už 46 rokov pri Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote. Súčasný repertoár zboru pozostáva zo skladieb rôznych žánrov od renesancie až po muzikál, gospely a moderné piesne. V máji 2017 sa zúčastnil súťažnej prehliadky ADAMCOVE DNI  v Košiciach, kde zbor získal Cenu za preduchovnelý spev.

Prehliadka pokračovala vystúpením Speváckeho zboru Quirin z Revúcej. Zbor má v súčasnosti 28 členov a vedie ho Jaroslav Petr a Renáta Brezovská. Spevácky zbor je držiteľom bronzového a strieborného pásma  krajskej prehliadky speváckych zborov „Chrámová pieseň“. Na 31. ročníku festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici získal strieborné pásmo.  Na Medzinárodnom festivale speváckych zborov „Svátky písní Olomouc“ v kategórii Zmiešané zbory dospelých získal bronzovú medailu a v kategórii Cirkevná a duchovná hudba medailu striebornú. Na Medzinárodnom festivale speváckych zborov „Festa choralis“ v Bratislave spevácky zbor Quirin získal v oboch kategóriách strieborné medaily.

Ďalším účinkujúcim večera bol  mládežnícky vokálny súbor Mystic Choir, ktorý existuje už tretí rok pri Základnej umeleckej škole v Rimavskej Sobote. Svoje tretie narodeniny oslávil na koncerte spolu s Close Harmony Friends – najstaršou a capella skupinou na Slovensku. Tento rok bol pre Mystic Choir cestovný ... Absolvoval tri koncerty v Londýne a dva koncerty v chorvátskom mestečku Rjeka na slovenskom festivale. Zbor pravidelne účinkuje v Rimavskej Sobote aj v okolitých obciach na rôznych podujatiach a koncertoch. Hudobný prejav skupiny je charakteristický viachlasným spevom v štýle a capella.

Ako ďalší vystupoval Miešaný spevácky zbor Blaha Lujza, ktorý bol založený v roku 2007 pri Základnej organizácii Csemadoku v Rimavskej Sobote. V jeho repertoári, ktorý sa neustále rozširuje sú skladby z rôznych čias a hudobných žánrov. Na kvalifikačnej súťaži maďarských speváckych zborov na Slovensku – Kodályove dni v roku 2008 spevácky zbor získal strieborné pásmo a v roku 2011 zlaté pásmo. Vystupuje na benefičných koncertoch Červeného kríža, na kultúrnych podujatiach Csemadoku a Domu kultúry v Rimavskej Sobote a na rôznych spomienkových  a cirkevných slávnostiach. Spevácky zbor Blaha Lujza bol doteraz osemkrát hlavným organizátorom Stretnutia speváckych zborov na Gemeri. Pri príležitosti 10. výročia založenia v máji tohto roku bola speváckem zboru udelená Cena mesta Rimavskej Soboty.

Hovorí sa, že všetko dobré, keď je koniec dobrý. O tejto zlatej pravde svedčil nádherne zostavený program vzácneho hosťa podujatia, Mužského spevokolu ŠTIAVNIČAN z Banskej Štiavnice, ktorý bol založený v roku 1972 pri vtedajšom závode Rudných baní š.p. Vyrástol z pôvodného baníckeho okteta a kratšiu alebo dlhšiu dobu v ňom pôsobilo asi 90 členov. Repertoár má široký: od baníckych, ľudových, príležitostných, sakrálnych piesní až po klasiku a operné árie. Pod vedením dirigenta Mgr. Jána Kružlica vystupuje pri rôznych príležitostiach: slávnostných, veselých i smutných. Spieval už prezidentom, diplomatom, nórskemu kráľovi i monackému kniežaťu. V súčasnosti má 25 členov, ktorí sa snažia udržať a rozvíjať túto osobitú tradíciu aj do budúcnosti.

V závere prehliadky speváckych zborov Daxnerov Tisovec v podaní všetkých prítomných spevokolov zazneli  dve spoločné skladby: Spirit of God a tradičná vianočná pieseň Tichá noc, svätá noc.

Poďakovanie všetkým účastníkom vyjadrili odovzdaním ďakovných listov primátor mesta Tisovec Ing. Peter Mináč a riaditeľka Gemersko-malohontského strediska v Rimavskej Sobote Mgr. Darina Kišáková.

  1. ročník regionálnej prehliadky speváckych zborov dospelých Daxnerov Tisovec 2017 sa skončil spoločnou večerou v dobrej nálade, v porozumení a v krásnej predvianočnej atmosfére.

Podujatie z verejných prostriedkov podporil Fond na podporu umenia.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram