Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Daxnerov Tisovec

Po dvojročnej vynútenej prestávke kvôli pandémii 9. decembra 2022 Gemersko-malohontské osvetové stredisko-kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja a Mesto Tisovec usporiadali 40. ročník regionálnej prehliadky speváckych zborov dospelých Daxnerov Tisovec.

Prehliadku speváckych zborov v spoločenskej sále – ako každý rok – mal zahájiť svojim programom domáci Mužský spevokol Dr. Samuela Daxnera, prvý krát v histórii festivalu sa tak nestalo kvôli zdravotným problémom viacerých členov spevokolu a tiež dirigentky Mgr. Gabriely Rufusovej.

Ako prvý vystupoval Miešaný spevácky zbor Bona fide z Rimavskej Soboty, ktorý oslávil v roku 2021 svoje 50. výročie. Speváci Bona fide vytvárajú harmonickú rodinu, čo je dnes veľkým darom. Svojim spevom potešujú nielen Rimavskú Sobotu, okolité dediny, či kúpeľné mestá Číž, Brusno, ale navštívili i Prahu, Kolín, Paríž, Srbsko i Taliansko. Už štvrťstoročie dirigentkou Bona fide je PaedDr. Jana Dobrocká.

Prehliadka pokračovala vystúpením Miešaného speváckeho zboru Nôta z Tisovca, ktorého zakladajúci členovia sa stretávajú od roku 2016 a účinkujú pri rôznych slávnostných rodinných udalostiach. Neskôr pribudli pravidelne – niekoľkokrát ročne – spoločenské vystúpenia zamerané na liturgické spevy. Chuť spievať evokovala myšlienku rozšíriť repertoár i počet členov. Stalo sa tak v roku 2020. V súčasnosti má Spevácky zbor Nôta 23 členov a vedie ho Mgr. Marta Svobodová a Mgr. Milan Matucha.

Ako ďalší vystupoval Spevácky zbor Quirin z Revúcej, ktorý bol založený v októbri roku 2005. V súčasnosti má 20 členov a vedie ho Jaroslav Petr a Renáta Brezovská. Spevácky zbor má za sebou mnoho úspechov, zlatých a strieborných ocenení na celoslovenských aj medzinárodných festivaloch. V roku 2019 úspešne nahrali aj svoj prvý CD nosič.

V programe prehliadky nasledoval Miešaný spevácky zbor Blaha Lujza, ktorý bol založený v roku 2007 pri Základnej organizácii Csemadoku v Rimavskej Sobote. Od svojho založenia svoje mesto reprezentuje nielen na regionálnej úrovni, ale aj za hranicami Slovenska.  V uplynulých rokoch sa predstavil vo viacerých mestách Maďarska a mal úspešné vystúpenie na Medzinárodnom festivale speváckych zborov v Krakove. Pri príležitosti 10. výročia založenia mu bola udelená Cena mesta Rimavskej Soboty. V súčasnosti funguje pod vedením dirigenta Szilárda Sósika. 

Hovorí sa: všetko dobré, keď je koniec dobrý. O tejto zlatej pravde svedčil krásny program vzácneho hosťa podujatia, Ženského speváckeho zboru BELIUS z Očovej. Zbor od roku 2010 funguje pod umeleckým vedením Oľgy Bystrianskej, ktorá ako dirigentka má za sebou dlhoročné skúsenosti s prácou v zborových telesách. Ženský spevácky zbor Belius sa venuje koncertnej činnosti, spieva pri rôznych slávnostiach a pravidelne sa zúčastňuje súťaží doma i v zahraničí. Spevácky zbor má za sebou vydanie dvoch CD nosičov: Kukurička strapatá T.A.N.G.O. So svojim vystúpením tieto úžasné ženy očarili všetkých prítomných spevákov aj divákov.

Súčasťou podujatia bola aj predajná výstava ručných prác ľudových remeselníkov (Erika Denešová, Soňa Hrončeková, Eva Manicová) pod názvom Vianočná nálada vo vestibule kultúrneho domu. Návštevníci mali možnosť nielen  obdivovať, ale aj zakúpiť si rôzne vianočné dekorácie, medovníčky, háčkované vianočné ozdoby, ručne vyrobené sviečky a iné krásne darčekové predmety.

V závere prehliadky Daxnerov Tisovec vo svetle sviečok v podaní všetkých prítomných spevákov a divákov odznela tradičná vianočná pieseň Tichá noc, svätá noc. Poďakovanie všetkým účastníkom vyjadrili odovzdaním ďakovných listov vedúci Oddelenia kultúry a športu MsKS v Tisovci Michal Stejskal a riaditeľka Gemersko-malohontského strediska v Rimavskej Sobote Mgr. Darina Kišáková.

40. ročník regionálnej prehliadky speváckych zborov dospelých Daxnerov Tisovec 2022 sa skončil spoločnou večerou v dobrej nálade, v porozumení a v krásnej predvianočnej atmosfére.

Podujatie z verejných prostriedkov podporil Fond na podporu umenia.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram