Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Deň štúrovskej poézie 2022

23. mája 2022

19. mája 2022 sa konal 20. ročník regionálnej recitačnej súťaže „Deň štúrovskej poézie“ v kultúrnom dome vo Vyšnom Skálniku, v susedstve rodného domu jedného z básnikov štúrovskej generácie, Jána Bottu. Súťaž každoročne organizuje Gemersko-malohontské osvetové stredisko, kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci s Obcou Vyšný Skálnik.

Zahájenie podujatia sa konalo pri buste Jána Bottu, slávneho rodáka Vyšného Skálnika, kde po odznení básne Sama Chalupku: Likavský väzeň v podaní vynikajúceho recitátora Juraja Genčanského a slávnostnom príhovore starostu obce prítomní položili aj kyticu vďaky.  

Do súťaže sa zapojili žiaci nasledovných základných škôl:  ZŠ Janka Francisciho Rimavského a ZŠ, Klokočova v Hnúšti, ZŠ Janka Jesenského v Jesenskom, ZŠ s MŠ Vladimíra Mináča v Klenovci, ZŠ Pavla Dobšinského a ZŠ Petra Kellnera Hostinského v Rimavskej Sobote. Súťaž prebiehala v dvoch vekových kategóriách, výkony súťažiacich hodnotila trojčlenná odborná porota v zložení:

Mgr. Anetta Cvachová
Ing. Milana Jutková
Juraj Genčanský – predseda poroty

V podaní mladých recitátorov odzneli poetické diela od slávnych básnikov štúrovskej generácie: Janka Kráľa, Sama Chalupku, Jána Francisciho a samozrejme od Jána Bottu.

Po vyhlásení výsledkov a odovzdaní ďakovných listov, diplomov a cien súťažiaci a pedagógovia mali možnosť  vypočuť si dobré rady odbornej poroty v rámci rozborového seminára.

Podujatie prebiehalo v priateľskej atmosfére, všetci súťažiaci, pedagógovia ale aj členovia odbornej poroty boli veľmi spokojní.

Víťazi regionálnej recitačnej súťaže:

I. kategória
1. Matúš Rapčan - ZŠ P. K. Hostinského, Rimavská Sobota
2. Lukáš Jamnický - ZŠ Janka Jesenského, Jesenské
3. Vanessa Výbochová - ZŠ P. Dobšinského, Rimavská Sobota

II. kategória
1. Dominik Kišš - ZŠ P. K. Hostinského, Rimavská Sobota
2. Janka Magdaléna Juhászová - ZŠ J. F. Rimavského, Hnúšťa
3. Michaela Farkašová - ZŠ J. F. Rimavského, Hnúšťa

Všetkým súťažiacim a ich pedagógom ďakujeme za účasť a za čas, ktorý venovali príprave, oceneným gratulujeme! Za spoluprácu pri realizácii ďakujeme starostovi obce Vyšný Skálnik.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram