Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Deň štúrovskej poézie 2023

25. mája 2023

XXI. ročník regionálnej recitačnej súťaže

24. mája 2023 sa konal 21. ročník regionálnej recitačnej súťaže „Deň štúrovskej poézie“ v kultúrnom dome vo Vyšnom Skálniku, v susedstve rodného domu Jána Bottu. Súťaž každoročne organizuje Gemersko-malohontské osvetové stredisko - kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci s Obcou Vyšný Skálnik a Základnou školou Sama Vozára Hrachovo.

Zahájenie podujatia sa konalo pri buste Jána Bottu, významného rodáka Vyšného Skálnika, kde po slávnostnom príhovore starostu obce  odzneli verše z tvorby básnikov štúrovskej generácie v podaní vynikajúcich recitátorov Milany Jutkovej a Juraja Genčanského – členov odbornej poroty a prítomní položili aj kyticu vďaky. Žiaci zo Základnej školy Sama Vozára obohatili podujatie s pekným kultúrnym programom, v ktorom bola aj krátka scéna o živote Sama Vozára pri príležitosti 200. výročia básnikovho narodenia.

Do súťaže sa zapojili žiaci nasledovných škôl:  ZŠ Janka Francisci - Rimavského v  Hnúšti, ZŠ s MŠ Vladimíra Mináča v Klenovci, ZŠ Pavla Dobšinského, ZŠ Petra Kellnera Hostinského a Gymnázium Ivana Kraska v Rimavskej Sobote, ZŠ Sama Tomášika s MŠ v Lubeníku, ZŠ s MŠ Sama Vozára v Hrachove, ZŠ Dr. V. Clementisa a  Stredná odborná škola V Tisovci.

Súťaž prebiehala v troch vekových kategóriách, výkony súťažiacich hodnotila trojčlenná odborná porota v zložení:

Juraj Genčanský – predseda poroty
Ing. Milana Jutková
Mgr. Marian Lacko

V podaní mladých recitátorov odzneli poetické diela od slávnych básnikov štúrovskej generácie: Ľudovíta Štúra, Andreja Sládkoviča, Sama Bohdana Hroboňa, Janka Matúšku, Sama Chalupku, Jána Bottu, Sama Vozára a Mikuláša Štefana Ferienčíka.

Všetkým súťažiacim a ich pedagógom ďakujeme za účasť a za čas, ktorý venovali príprave, oceneným gratulujeme! Ďakujeme za spoluprácu starostovi obce Vyšný Skálnik.

Výsledky súťaže:

I.     kategória

1. Matúš Rapčan / ZŠ P. K. Hostinského, Rimavská Sobota     
2. Kristián Kmeť / Gymnázium Ivana Kraska, Rimavská Sobota
3. Zuzana Tóčiková / ZŠ P. K. Hostinského, Rimavská Sobota  

II.     kategória

1. Miroslav Zavacký / ZŠ s MŠ Sama Vozára, Hrachovo
2. Štefánia Kožiaková / ZŠ Dr. V. Clementisa, Tisovec
3. Liliana Foľtánová / ZŠ Sama Tomášika s MŠ, Lubeník

Cena za najlepší prednes z tvorby Sama Vozára:
Mia Berta Müllerová / ZŠ s MŠ Sama Vozára, Hrachovo

Cena za pôsobivý prednes poézie Jána Bottu:
Michaela Kaločaiová / ZŠ J. F. Rimavského, hnúšťa

III.     kategória

1. Klaudia Búrová / Stredná odborná škola, Tisovec
2. Kiara Kaminská / Stredná odborná škola, Tisovec
3. Lucia Brndiarová / Stredná odborná škola, Tisovec
3. Vanesa Göndörová / Stredná odborná škola, Tisovec

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram