Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Deň štúrovskej poézie 2024

29. mája 2024 sa konal 22. ročník regionálnej recitačnej súťaže „Deň štúrovskej poézie“ v kultúrnom dome vo Vyšnom Skálniku, v susedstve rodného domu jedného z básnikov štúrovskej generácie, Jána Bottu. Súťaž každoročne organizuje Gemersko-malohontské osvetové stredisko - kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci s Obcou Vyšný Skálnik. Súťaž je súčasťou projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zahájenie podujatia sa konalo pri buste Jána Bottu, slávneho rodáka Vyšného Skálnika, kde po odznení básne Jána Bottu: Rimavín v podaní recitátorov Milany Jutkovej a Juraja Genčanského a slávnostnom príhovore starostu obce prítomní položili aj kyticu vďaky. Podujatie bolo obohatené aj s kultúrnym programom. V scénke, ktorá bola venovaná osobnosti nášho kraja Jánovi Bottovi k 195. výročiu jeho narodenia, vystupovali vynikajúci recitátori Milana Jutková, Juraj Genčanský a Michal Stejskal, ktorí zároveň boli aj členmi odbornej poroty.

Súťaž prebiehala v troch vekových kategóriách a zapojili sa do nej  žiaci nasledovných škôl: ZŠ Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti, ZŠ s MŠ Vladimíra Mináča v Klenovci, ZŠ s MŠ Sama Vozára v Hrachove, ZŠ Sama Tomášika s MŠ v Lubeníku, Stredná odborná škola v Tisovci, a z Rimavskej Soboty Súkromná ZŠ Creative,  ZŠ Petra Kellnera Hostinského, Gymnázium Ivana Kraska a Súkromné konzervatórium.

V podaní mladých recitátorov odzneli diela slávnych básnikov štúrovskej generácie: Janka Kráľa, Janka Matúšku, Sama Chalupku, Sama Vozára, Augusta Horislava Škultétyho, Sama Bohdana Hroboňa, Mikuláša Štefana Ferienčíka, Jakuba Grajchmana a samozrejme Jána Bottu.

Po vyhlásení výsledkov a odovzdaní ďakovných listov, diplomov a cien súťažiaci a pedagógovia mali možnosť  vypočuť si dobré rady odbornej poroty v rámci rozborového seminára.

Podujatie prebiehalo v priateľskej atmosfére, všetci súťažiaci, pedagógovia ale aj členovia odbornej poroty boli veľmi spokojní.

Všetkým súťažiacim a ich pedagógom ďakujeme za účasť a za čas, ktorý venovali príprave, oceneným gratulujeme! Ďakujeme za spoluprácu starostovi obce Vyšný Skálnik.

Výsledky súťaže:

I.     kategória
1.  Martin Molnár / ZŠ P. K. Hostinského, Rimavská Sobota     
2.  Ján Haliak / ZŠ Sama Tomášika s MŠ, Lubeník
3.  Ema Bottová / SúkromnáZŠ Creative, Rimavská Sobota

II.     kategória
1.  Matúš Rapčan / ZŠ P. K. Hostinského, Rimavská Sobota
2.  Kristián Kmeť / Gymnázium Ivana Kraska, Rimavská Sobota
3.  Ema Bálintová / ZŠ s MŠ Sama Vozára, Hrachovo

III.     kategória
1.  Kiara Kaminská / Stredná odborná škola, Tisovec
2.  Martina Pokošová / Súkromné konzervatórium, Rimavská Sobota
3.  Katrin Kováčová / Súkromné konzervatórium, Rimavská Sobota

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram