Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

FEDIM 2024

V dňoch 31. mája až 2. júna sa v meste Tisovec uskutočnil Festival divadla mladých – FEDIM, ktorého vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum, Bratislava a hlavným organizátorom Gemersko-malohontské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja v Rimavskej Sobote v spolupráci s mestom Tisovec, Mestským kultúrnym strediskom v Tisovci a o.z. Tisart.

Počas podujatia sa predstavilo celkovo 11 divadelných súborov, presnejšie 121 účinkujúcich. Divadelné súbory boli hodnotené odbornou porotou v zložení: predsedníčka Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD. a členovia poroty Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD., Mgr. art. Katarína Želinská, Mgr. art. Dušan Vicen, Mgr. art. Juraj Bielik, ArtD., tajomníčka Mgr. art. Katarína Jánošová.

Spestrením programu boli večerné FEDIM kluby a nedeľný koncert Martina Geišberga Hudba na živo(t).

Cenné informácie z odohraných predstavení, ale i z rozborov, či zákulisia nám poskytoval národný festivalový denník TISOVECKÝ A ŽIADNY INÝ, za ktorým stála redakčná rada: šéfredaktor a grafik Samo Trnka, redaktorka Sandra Polovková, redaktor Gabo Žifčák, foto Milan Slabej (i v tomto článku).

Výsledky súťaže:

Zlaté pásmo s priamym postupom:
Jarné prebudenie (pieseň fialového leta), DS Jarné prebudenie – Nitra

Zlaté pásmo s návrhom na postup:
Červená (sa) čiapočka, Divadlo Dúhadlo – Bratislava
Zoomerang, DS Trma-vrma – Poprad

Strieborné pásmo:
Stvorenie sveta, DS Vystúpte, prosím – Pezinok
Little sister, Mestské divadlo mladých „Divožienky“ – Levice
Cudzinka, DS Drobátka – Martin

Bronzové pásmo:
Dej.iny.sk, Divadlo z kuchyne – Kapušany
Tiene minulosti, Lucia Kráľová – Prievidza
Ústa plné slov, DS Výprask – Rimavská Sobota
Rozb/por, DS Malinový kompromis – Košice
Minikomédie, Ľupčianske netradičné divadlo LUNETRDLO – Partizánska Ľupča

Odovzdané boli aj individuálne ocenenia:
Hudobníkom inscenácie Jarné prebudenie (Pieseň fialového leta)
Za pohybový herecký výkon v inscenácii Stvorenie sveta Richardovi Gašparovičovi
Divadelnému súboru Drobátka za kolektívny herecký výkon v inscenácii Cudzinka
Divadlu Dúhadlu za interpretáciu klasickej predlohy v inscenácii Červená (sa) čiapočka 

Divadelné kolektívy dostali pri slávnostnom oceňovaní ručne vyrábanú keramiku od regionálnej Gemersko-malohontskej výrobkyne Danky Bakšovej.

Podujatie finančne podporili Národné osvetové centrum a Banskobystrický samosprávny kraj.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram