Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Detský folklórny festival Zlatá strunka

Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Hnúšti organizovali 22. apríla 2022 detský folklórny festival Zlatú strunku. Súťažná postupová prehliadka sa konala v Dome kultúry J. F. Rimavského v Hnúšti. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaží bolo Národné osvetové centrum.V súťažnej prehliadke Eniki beniki, 28. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov sa predstavil len jeden DFS a to Mladosť z Klenovca, s choreografiou Za dedinou. Aj napriek tomu, že nemali konkurenta, porota tento kolektív odporučila na postup do krajského kola súťaže a to 13.5.2022 do Kokavy nad Rimavicou.

Ďalšou časťou podujatia bola súťaž a prehliadka hudobného folklóru Vidiečanova Habovka. V kategórii sólistov ištrumentalistov sa predstavil Radko Siman z Muránskej Zdychavy, žiak ZŠ Hviezdoslavova v Revúcej, ktorému porota udelila Zlaté pásmo s priamym postupom do krajského kola. V kategórii spevácke skupiny sa predstavili dve zoskupenia. Dievčenská spevácka skupiny DFS Hájiček z Rimavskej Soboty sa umiestnila v striebornom pásme. V zlatom pásme s priamym postupom do krajského kola sa umiestnila Dievčenská spevácka skupina DFS Mladosť z Klenovca.V kategórii sólisti speváci sa predstavilo 15 sólistov, ktorým porota udelila nasledovné pásma. V bronzovom pásme sa umiestnili: Tamarka Hrbálová zo ZŠ Hviezdoslavova z Revúcej, David Súkeník, Janko Rosiar, Michaela Zselyiová, Anička Matuchová z DFS Čížiček z Tisovca. V striebornom pásme sa umiestnili: Zoja Bohušová z DFS Lykovček z Revúcej, Sandra Mániová z DFS Čížiček z Tisovca, Veronika Rafidiová zo ZŠ J. F. Rimavského z Hnúšte, Radoslav Siman zo ZŠ Hviezdoslavova z Revúcej, Danielka Rapčanová z DFS Zornička z Klenovca. V zlatom pásme sa umiestnili: Lucia Jakabšicová, Katarína Kožiaková, Miriam Lásková z DFS Mladosť z Klenovca. V zlatom pásme si priamy postup do krajského kola vyspievala Dominika Kasáčová a návrh na postup do krajského Andrejka Rapčanová, obe z DFS Mladosť z Klenovca.

Krajská súťažná prehliadka hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka sa uskutoční 29. 4. 2022 v Kokave nad Rimavicou. Porota odporučila postupujúcich aj do krajskej súťaže sólistov spevákov Hronsecká lipová ratolesť, a to: v I. kategórii Danielku Rapčanovú a II. kategórii Katarínu Kožiakovú.

Súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení: predsedníčka Mgr. Mária Hlaváčová, muzikantka, speváčka, metodička z GOS v Rožňave, Mgr. Mária Matiašová, členka FSk Bažalička, metodička pre folklór z Hontiansko-ipeľského osvetové strediska vo Veľkom Krtíši, Andrej Babiar sólista inštrumentalista, metodik pre folklór z Novohradského osvetového strediska v Lučenci.

Súčasťou Zlatej strunky boli aj vzdelávacie aktivity pre účastníkov súťaže a to spevácka dielňa Zaspievajmo si s lektorkou Máriou Hlaváčovou, muzikantkou, speváčkou a odbornou pracovníčkou pre folklór z Gemerského osvetové strediska v Rožňave. Po skončení súťaže prebiehala tanečná dielňa pre deti, pedagógov a vedúcich folklórnych kolektívov s lektorkou, pedagogičkou ZUŠ Mgr. Ľubkou Sabovou z Tisovca. Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a Národného osvetového centra.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram