Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

FEDIM 2017: Tisovec ožil divadlom mladých

7. júna 2017

Prvý júnový víkend už štvrtý krát patril v Tisovci mladým divadelníkom. V dňoch 2. – 4. júna 2017 sa uskutočnila v priestoroch kultúrneho domu celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla mladých. Vyhlasovateľom prehliadky je Národné osvetové centrum Bratislava, jej hlavným organizátorom Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, spoluorganizátormi sú mesto Tisovec a Občianske združenie TisArt Tisovec. Prehliadku z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Na prehliadke sa počas troch festivalových dní predstavili divadelné súbory: OCHECHULE z Nitry s inscenáciou Noc výkrikov; BEBČINA z Novej Dubnice s inscenáciou Len tak... Pre radosť...; DRIM z Nitry s inscenáciou Psie dni; VAŠA BANDA zo Žiliny s adaptáciou troch literárnych predlôh Vlak do neba, ÚSMEV z Modrého Kameňa s inscenáciou Neznámi. V sobotu po predpoludňajšom rozborovom seminári pokračoval festival inscenáciou Svetlo je ako voda divadla mladých ŠESŤ PÉ z Partizánskeho, Trebišovský divadelný súbor DRAMATERRA predviedol drámu Bosorky, dcéry Salemu; DS effecteD zo Senca Zlatovlásku a ČIAROVÝ KÓD z Bratislavy inscenáciu svetlo.tma. V nedeľu sa na dosky tisovského kultúrneho domu postavil divadelný súbor LANO z Bratislavy, aby súťažnú prehliadku uzavrel inscenáciou Ako na to... Čas, ktorý bol porote potrebný na vyhlásenie výsledkov vyplnila monodráma Divadla Akadémie umení v Banskej Bystrici Dorian Gray – Príbeh svedomia.

Celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku divadla mladých FEDIM Tisovec 2017 zhodnotil predseda poroty Michal Jasaň nasledovne: „Vo festivalovom denníku v téme dňa som spomenul, že na ochotnícke divadlo sa vždy teším, lebo ma stále dokáže prekvapiť výberom témy, ale tiež žánru či použitými inscenačnými princípmi. Tohtoročný FEDIM ma v tomto smere nesklamal, skôr naopak. Mal som možnosť pozrieť si všetko –autorské inscenácie, ktoré vznikali od začiatku priamo na mieru súboru, dramatizácie postavené na literárnej predlohe, ale aj inscenáciu drama­tickej predlohy či dokonca rozprávku.

Rovnako pestrý bol aj záber tém, po kto­rých súbory siahli. Najviac to bolo vidno na autorských inscenáciách. Zatiaľ čo DS Oche­chule z Nitry vo svojom predstavení Noc vý­krikov o hororových dievčenských večeroch a DS Lano z Bratislavy so svojim návodom „Ako na to...“ spracovali tému veselú a z inscenácií sálala radosť a humor, Čiarový kód a ich svetlo.tma sa venovali téme strachu a problémoch dospievania. A medzi týmito dvoma pólmi sa nachádza Len tak... Pre radosť... od DS Bebči­na z Novej Dubnice, ktorý sa síce pochválili so svojimi negatívnymi zážitkami z brigád, ale urobili to hravo a s ľahkosťou, vďaka čomu vý­sledok pôsobil na diváka pozitívne.

Inscenácie, ktoré vznikli na základe literár­nych predlôh siahli dokonca po témach ešte náročnejších. DS Drim z Nitry vytvoril javiskové obrazy z diel Puškina, Bulgakova a Vyrypajeva o cenzúre a (ne)slobode v umení. Ešte ďalej za­šli súbory Vaša banda zo Žiliny a Úsmev z Mod­rého Kameňa. Inscenácia Vlak do neba vznikla spojením troch poviedok a na obrazoch holo­kaustu a života Adolfa Hitlera hovorí o ťažkých životných skúškach. Neznámi zase na motívy Lietajúcej večere Viliama Klimáčka vytvorili komorný príbeh, ktorý pripomína divákom konflikt na Ukrajine a ťažký život jeho obetí. V kontraste stojí inscenácia Svetlo je ako voda súboru Šesť Pé z Partizánskeho. Tu tvorcovia siahli po Márquezovej poviedke a vytvorili prí­beh o detskej hravosti a obrovskej sile fantázie.

Jediným dramatickým textom festivalu boli Bosorky, dcéry Salemu súboru Dramaterra z Trebišova. Šlo o dramaturgicky zaujímavý po­čin, nakoľko hra Laurie Brooksovej, ktorá spra­cováva historické udalosti v americkom Saleme, na Slovensku doteraz uvedená nebola.

Jedinečnou bola aj inscenácia DS effec­teD zo Senca, nakoľko šlo o jedinú rozprávku v programe. Súboru sa klasickú slovenskú rozprávku podarilo spracovať s veľmi výraz­ným akcentom na podtext a jeho naviazanie na súčasnosť. Rozprávka im tak slúžila len ako rámec pre veľmi aktuálnu výpoveď.

Okrem tematickej rôznorodosti sme boli svedkami aj rôznorodosti v inscenačných postu­poch. Niektoré súbory sa s divákom snažili komu­nikovať cez štylizované javiskové obrazy a pohyb, iný vsadili na civilnejšie herectvo. Vo výtvarnom riešení sa väčšina spoliehala na prázdnu scénu a minimum rekvizít a tento prázdny priestor na­pĺňali len svojou autentickou výpoveďou. Mohli sme ale aj vidieť rytmizovaný pohyb do hudby, videoprojekciu či dokonca použitie bábok a pre­cíznu prácu s objektom ako nositeľom významu.

Problémy inscenácii vychádzali väčšinou z toho, že ich podkladom nebol dramatický text. Či už šlo o autorské diela alebo texty na motívy literárnych predlôh. Pri takomto type divadla je dôležité dávať si pozor na tempo a rytmus výsledného tvaru ako aj výber inscenačných princípov, nakoľko nemá oporu v podobe dramatického konfliktu a oblúku daného dra­matikom. Na druhú stranu, text pripravený na mieru súboru ponúka lepšie možnosti pre au­tentické výpovede a uveriteľné herectvo.

Dúfam, že súbory si svoj tvorivý elán a chuť robiť divadlo a experimentovať s ním budú strážiť a že našli v troch dňoch tejto prehliadky aspoň toľko inšpirácie a kreatívnych nápadov, ako ja. Taktiež dúfam, že sme im ako odborná porota pomohli posunúť sa vo svojej tvorbe ďalej. Už teraz sa teším na to, s čím ma mladí divadelníci prekvapia na FEDIMe 2018.“ (MICHAL JASAŇ)

 

Odborná porota v zložení Michal Jasaň – predseda poroty a členovia: Elena Knopová, Martina Mašlárová, Alena Lelková a Miroslav Zwiefelhofer na základe výsledkov hodnotenia prezentácie súborov a videných inscenácií ocenila nasledovné divadelné súbory:

  1. miesto: ÚSMEV Modrý Kameň – inscenácia Neznámi
  2. miesto s odporúčaním programovej rade Scénickej žatvy na zaradenie do programu Scénickej žatvy: BEBČINA Nová Dubnica – inscenácia Len tak... Pre radosť... a LANO Bratislava – Ako na to...
  3. miesto a odporúčanie na zaradenie do programu Scénickej žatvy 2017 získalo Divadlo mladých ŠESŤ PÉ z Partizánskeho s inscenáciou Svetlo je ako voda.

Oceneným blahoželáme a všetkým účinkujúcim ďakujem za kvalitný program, do ďalšieho fungovania prajem divadelným súborom plno úspechov.

Zároveň sa chcem poďakovať všetkým partnerom a členom organizačného a realizačného štábu za množstvo práce odvedenej pri príprave a realizácii festivalu. Stretneme sa znova o rok!

 

Mgr. Darina Kišáková, riaditeľka GMOS

 

 

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram