Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

FEDIM

5. júna 2020

Práve v týchto dňoch, v termíne 5. – 7. júna 2020 sa v Tisovci mala uskutočniť celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla mladých FEDIM. Na základe usmernenia Národného osvetového centra je Festival divadla mladých naplánovaný v termíne 15. - 17. november 2020.

Keby...

Keby bolo všetko, ako sme plánovali, už by sme boli v Tisovskom Mestskom kultúrnom stredisku pripravení privítať mladých divadelníkov z celého Slovenska a spolu s nimi si naplno vychutnať skvelé divadelné predstavenia. Už by mali „chlapci“ z TisArt-u pripravené drevo na vatru, študovali by sme jedálny lístok na celý víkend a popíjali by sme pritom mätovú limonádu. A veselá chasa divadelníkov by sa už schádzala vo vestibule, aby sa po úvodných privítaniach a objatiach mohli pripraviť na svoje divadelné výkony. Porota divadelného festivalu by už mala pripravené informácie o súboroch a ich inscenáciách a členovia redakcie festivalového denníka by už rozkladali svoje počítače a medzi účastníkmi festivalu by už zbierali materiál na príspevky typu „prvé dojmy“ a vysokokapacitná tlačiareň by už chŕlila prvé číslo Festníka. Moderátor by sa už pripravoval na svoj výstup, kultúrnym domom by už znela festivalová zvučka a všetci realizátori s desiatkami dobrovoľníkov by už mali všetko pripravené... Pandémia nám však všetkým tento rok tak trochu zmenila plány.

Čo vlastne FEDIM je?

FEDIM 2018 - 5. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla mladých - Národné osvetové centrum

FEDIM Tisovec je vrcholným podujatím pre divadelné súbory mladých z celého Slovenska. Zúčastňujú sa ho najlepší z najlepších – teda kolektívy, ktoré úspešne postúpili z regionálnych a krajských divadelných súťaží. Počas troch dní festivalu divadelné výkony hodnotí odborná porota, ktorá jednotlivé predstavenia analyzuje na rozborových seminároch. V rámci „divadelného maratónu“ majú tak účastníci možnosť spätnej väzby a konfrontácie svojej činnosti. Na rozptýlenie slúži večerný festivalový FEDIM Klub a pre účastníkov sú vždy pripravené aj vzdelávacie aktivity, v rámci ktorých môžu získať nové, resp. prehĺbiť už získané vedomosti a zručnosti. Sprievodným podujatím festivalu je vždy i autorská výstava, tento rok to mala byť výstava fotografií s divadelnou tematikou.

Cieľom súťaže je podporovať rozvoj divadla mladých, zvyšovať umeleckú úroveň a popularizovať výchovu umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove. Vytvárať priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu najlepších kolektívov a jednotlivcov na Slovensku v oblasti divadla mladých; vo výchovne-vzdelávacej časti prispieť k rozšíreniu teoretického a praktického poznania divadelnej problematiky. Program je tradične zostavený na základe nominácií z jednotlivých krajských súťaží a na základe rozhodnutia programovej rady. Súťažnej prehliadky divadla mladých sa môžu zúčastniť jednotlivci vo veku od 15 do 26 rokov a súbory, ktorých členovia spĺňajú vekový interval od 15 do 26 rokov. Kolektívy môžu inscenovať literárne, dramatické alebo autorské texty. Kolektív prechádza všetkými stupňami súťaže s tou istou inscenáciou hry, ktorú uvedie v základnom stupni.

Kto za tým všetkým stojí?

Vyhlasovateľom a garantom celoštátnej súťaže je Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR. Organizátorom je Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom je Mesto Tisovec a Mestské kultúrne stredisko v Tisovci. Celoštátnu súťaž realizujeme s finančnou podporu Fondu na podporu umenia a Banskobystrického samosprávneho kraja. FEDIM by sa každoročne nezaobišiel ani bez neúnavnej práce členov domáceho OZ TisArt a niekoľkých desiatok dobrovoľníkov.

Takmer neopísateľnú atmosféru FEDIM-u zachytávajú aspoň sčasti festivalové denníky z minulého ročníka a fotogaléria, ktorú nájdete v samostatnom príspevku.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram