Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

FEstival DIvadla Mladých 2022

Po dvoch rokoch nútenej "koronovej" prestávky sa do mesta pod Hradovou vrátili mladí divadelníci. V rámci 7. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla mladých FEDIM Tisovec 2022 vystúpili divadelníci a divadelníčky s inscenáciami, ktoré získali priamy postup alebo návrh na postup v rokoch 2021 a 2022. O zaradení návrhov rozhodovala dramaturgická rada zložená z porotkýň a porotcov krajských prehliadok divadla mladých.

Jedenásť súťažných inscenácií hodnotila odborná porota v zložení: predsedníčka poroty divadelná teoretička a pedagogička Mgr. art. Martina Mašlárová, PhD. a členovia režisérka Mgr. art. Alena Weisel Lelková, režisérka, dramaturgička a pedagogička Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD., režisér a dramatik Mgr. art. Dušan Vicen a režisér, dramaturg, textár a hudobník Mgr. art. Kamil Žiška. V rámci rozborových seminárov tak divadelné kolektívy dostali spätnú väzbu, rady a motivácie do ďalšej činnosti od zainteresovaných odborníkov.

Vyhodnotenie 7. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla mladých FEDIM 2022

Hlavná cena - zlaté pásmo - priamy postup na Scénickú žatvu
DS LeT, Nitra s inscenáciou Ľudskosť

Zlaté pásmo - návrh na postup na Scénickú žatvu
DS Elenky z Mudroňky, Martin - Proti prúdu
DS NA SKOK, Raslavice - Tri śestri
DS HROMOZVOD, Nitra - Narodeniny
Ema Holková, Nitra - Objekt
DS DRIM, Nitra - Klamárka

Strieborné pásmo
DS DEFICIT, Nitra - Opití

Bronzové pásmo
Univerzitné divadlo The.art.re, Trnava - Turbulencie
DS LANO, Bratislava - Pixeloizmus
DS BEBČINA, Nová Dubnica - Stálo to za to!
Dramatický klub EGMT, Martin - Absolútny zákaz

Cena študentskej poroty: DS LeT, Nitra - Ľudskosť

Individuálne ceny porota udelila Divadelnému súboru Elenky z Mudroňky za pôsobivý inscenačný tvar, Divadelnému súboru NA SKOK za kolektívny herecký výkon a Alexovi Michalíkovi za mužský herecký výkon pri stvárnení postavy Ido Tal.

Ani tento rok na FEDIM-e nechýbal festivalový denník, ktorý humorne mapoval celé podujatie pod vedením šéfredaktora Sama Trnku a redaktorov Jakuba Molnára a Gaba Žifčáka.

Súčasťou podujatia boli aj sprievodné aktivity - výstava venovaná dejinám divadla v Rimavskej Sobote s názvom Storočie divadla a fotografická výstava FEDIM vo fotografii.

Vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla mladých FEDIM je Národné osvetové centrum. Hlavným organizátorom celoštátneho kola je Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote. Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Národné osvetové centrum. Realizáciu prehliadky finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram