Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Festival divadla mladých - FEDIM 2018

Prvého až tretieho júna mesto  Tisovec už piatykrát privítalo mladých divadelníkov na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke divadla mladých FEDIM 2018. Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR, hlavným organizátorom je Gemersko-malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Spoluorganizátormi podujatia boli Mestské kultúrne stredisko v Tisovci, Občianske združenie TISART a Základná umelecká škola v Rimavskej sobote. Festival divadla mladých z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Banskobystrický samosprávny  kraj.

Súťaž je trojstupňová – v hlavnom súťažnom programe vystúpili súbory, ktoré sa zúčastnili a úspešne prezentovali svoju tvorbu na regionálnych a krajských kolách súťaže a do programu FEDIM 2018 ich na základe posúdenia umeleckej kvality  vybrala programová rada zložená z profesionálnych odborníkov.

Súťažné inscenácie v Tisovci hodnotila odborná porota v zložení: Mgr.art. Miroslav Zwiefelhofer, Ing. arch. Mgr.art. Michal Lošonský, ArtD.,  Mgr.art. Martina Mašlárová, Mgr.art. Zuzana Galková, Art.D., Mgr. Mgr.art. Miloslav Juráni.

Porota rozhodla nasledovne: v zlatom pásme na 1. mieste a s priamym postupom na Scénickú žatvu sa umiestnil DS Slúchadlo z Nitry s inscenáciou Deti zo stanice ZOO.  V zlatom pásme 2. miesto a návrh na postup získalo Divadlo ZUŠ J. Cikkera z Banskej Bystrice s inscenáciou Obrázky nesmrteľnej  mladosti. DS Vaša Banda zo Žiliny s inscenáciou 2 litre samoty získal v zlatom pásme 3. miesto s návrhom na postup.

V striebornom pásme sa umiestnili: DS Bebčina z Novej Dubnice s hrou Debna, DS „L“ z Levoče s hrou Iskra, DS Úsmev z Modrého Kameňa s inscenáciou V súmraku, DS Tote tam z Kežmarku a DS Trma vrma  z Popradu so spoločnou inscenáciou Hry, DS Drim z Nitry s hrou Jeden deň Ivana Denisoviča, Divadlo Popolus zo Žiliny s inscenáciou Nihil Obstat.

V bronzovom pásme sa umiestnili: DS AmfiTeatro z Trebišova s hrou Vĺčik,  DEMOscéna z Trnavy s inscenáciou Kastelánka a DS Mačky vo vreci zo Senca s hrou Koniec sveta.

Súčasťou festivalu divadla mladých bola aj autorská výstava Danky Bakšovej s názvom Moja keramika. Hosťom festivalu bolo Divadlo akadémie umení z Banskej Bystrice s monodrámou Malala.

Redakciu Festivalového denníka tvorili Mgr. Samo Trnka, Mgr.art. Michal Jasaň, Mgr.art. Gabriel Žifčák.

Aspoň na chvíľu vypnúť, prejaviť improvizačné zručnosti v oblasti „stand-up“, hudby, spevu a tanca a samozrejme zabaviť sa mali divadelníci možnosť v rámci tradičného FEDIM Klubu.

 

Mgr. Darina Kišáková, riaditeľka GMOS

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram