Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Folklórny súbor Háj z Rimavskej Soboty

8. júna 2020
Kategória:

Folklórny súbor Háj v tomto roku oslavuje 45 rokov od svojho vzniku. Pôsobí pri Centre voľného času v Rimavskej Sobote. Jeho umeleckými a organizačnými  vedúcimi sú manželia  Andrea a Peter Haásovci.

Folklórny súbor Háj vznikol v roku 1975 ešte ako FS Mladosť. Založili ho manželia Vierka a Gabriel  Pavelekovci, ktorí ho až do svojej smrti obetavo viedli takmer 25 rokov. Vychovali niekoľko generácií folkloristov. Repertoár sa počas ich pôsobenia striktne zameriaval na domovský región Gemer- Malohont.

Po ich nečakanom odchode sa súboru na dva roky ujal Milan Klinčák. Jeho príchod pomohol prekonať smútok zo straty dlhoročných vedúcich, zmobilizovať sa a naštartovať činnosť súboru.

V roku 2003 sa vedenia súboru ujali Andrea Molnárová a Peter Haás, neskôr už ako manželia. Pod ich vedením súbor nabral nový smer a stal sa priekopníkom rodiaceho sa myšlienkového prúdu v slovenskom folklórnom hnutí. V tvorbe sa začal brať dôraz na pôvodnosť a autenticitu spracovávaných materiálov. Súčasne začala veľmi plodná a úspešná spolupráca s Klubom milovníkov autentického folklóru v Košiciach (Marianna Svoreňová, Vlado Michalko, Slavo Ondejka, Ľubo Hudák)  a na druhej strane Slovenska s Dragúnmi z Bratislavy (Fero Morong, Stano Marišler).

Tanečný prejav a javiskové stvárnenie tvorby prešlo výraznou zmenou. Upustilo sa od vysokej štylizácie choreografií, prednosť dostali jednoduché, ale zároveň veľmi prirodzené a atraktívne formy.

Začali sa plodné roky terénnych výskumov, predovšetkým na Gemeri,  Horehroní a Zemplíne. Zbieranie a archivácia stoviek krojových dielov, piesňového a zvykoslovného materiálu. Návštevy u nositeľov tradícií, plodná a úspešná spolupráca s poprednými slovenskými choreografmi a hudobnými tvorcami (Ladislav Bačinský, Janko Lipták, Táňa Salajová, Alžbeta Lukáčová, Martin Urban, Martin Topoľovský).

Vďaka zvyšujúcej sa interpretačnej úrovni sa súbor čoraz častejšie presadzoval aj mimo domovský región. Pozvania na popredné folklórne udalosti, či úspechy v rôznych súťažiach jednotlivcov či kolektívov začali byť dovtedy nevídanou súčasťou folklórnych sezón súboru. Za zmienku určite stojí pravidelné účinkovanie v hlavných programových blokoch festivalov vo Východnej, Detve, Myjave, Heľpe či Raslaviciach.

Po čase bol z dôvodu nevyhnutnosti výchovy mladších kategórií založený detský folklórny súbor Hájik. Takmer od začiatku svojej existencie nasadil vysokú latku a spolu so starším Hájom začal zbierať cenné hodnotenia, ktorým sa tešia dodnes.

Najvýznamnejšie ocenenia: Laureáti Šaffovej ostrohy (Háj – Filip Balciar Alžbeta Mlynárová), Laureáti krajskej súťaže choreografií ( Háj ), 3. miesto na celoslovenkej prehliadke tvorivých choreografií (Háj), Návrh na postup na celoslovenské kolo choreografií (Háj), dvakrát účastník celoslovenskej súťaže choreografií detských súborov (Hájik ), Zlatý slávik Slovenska (Lenka Ilčíková, Barbora Luptáková), Laureát festivalu Jánošíkov dukát v Rožnove pod Radhoštem a ďalšie.

Rovnako je potrebné spomenúť úspechy speváckych zložiek, ktoré sa pravidelne v priebehu rokov presadzujú na regionálnych či krajských prehliadkach.

V roku 2014 vznikla v poradí tretia veková zložka súboru, Detský folklórny súbor Hájiček, združujúci našich najmenších tanečníkov a spevákov. Vedúcou súboru je Lenka Vilhanová.

O dva roky neskôr bola založená Ľudová hudba Hájik pod pedagogickým vedením Martina Horvátha, ktorá sa po krátkom čase pôsobenia stala sprievodným hudobným telesom FS Hájik a v ostatnom období aj FS Háj .

Háj je mnohokrát spomínaný ako súbor s bohatou cestovateľskou minulosťou. Je úspešným vývozcom a propagátorom tradičnej slovenskej kultúry do mnohých krajín Európy, ale tiež Ázie, či Ameriky. Zatiaľ posledným zahraničným projektom súboru bola takmer trojtýždňová cesta do stredoamerickej Kostariky.

Vo svojom repertoári majú spracovaný tanečný a hudobno-spevácky materiál z regiónov Gemer - Malohont, Novohrad,  Horehronie, Šariš, Zemplín, Liptov. V priebehu posledných 15 rokov to činí približne 40 choreografií, tematických blokov či programov.

Opýtali sme za Vás vedúcich FS Háj

Aký bol najkrajší zážitok z činnosti FS Háj, čo im  činnosť dala a čo vzala?

Zážitkom, ktorý sa opakuje, ale neomrzí, je aplauz a nefalšovaná radosť divákov, vzájomné prepojenie hľadiska a javiska.  Neznámi ľudia, ktorí nás zastavia na ulici a  ktorí si aj po rokoch pamätajú momenty z vystúpení a spoločných stretnutí ako svoju osobnú, výnimočnú udalosť. Nové stretnutia,  priatelia a prostredníctvom našich mnohých ciest za hranice aj celoživotné cestovateľské zážitky. Radosť a satisfakcia z pohľadu na to, ako sa z malého neohrabaného začiatočníka stáva Tanečník, ako sa z generácie ledva odrastených detí stáva rešpektované folklórne teleso. Možnosť pozitívne formovať mladých ľudí, ponúknuť im priestor realizovať sa nielen na tanečnej sále, ale predovšetkým v nachádzaní vlastnej identity, prostredníctvom dlhoročných priateľstiev, či celoživotných zväzkov.

Ako fungujete v čase pandémie?

Oddychujeme a plánujeme.

Čo Vám všetko súčasná situácia spôsobila?

Posun všetkých tohtoročných plánov a termínov, vrátane organizácie výročia, prípravy na súťaže ...

Aké máte plány a čo by Vám vo Vašej činnosti pomohlo?

Plánom je úspešne zorganizovať program k príležitosti 45. výročia založenia FS Háj, 10. výročia založenia DFS Hájik a 5. výročia založenia DFS Hájiček. S výrazným časovým posunom, ale predsa.

Folklórnej rodine FS Háj, ktorý sa mal tohto roku predstaviť aj v programe JUBILANTI na 42. ročníku GMFS - Klenovská rontouka srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa krásnych zážitkov pri ich činnosti, veľa úspechov pri uchovávaní, prezentácii kultúrneho dedičstva. Za informácie ďakujeme manželom Haásovcom, ktorým tiež želáme veľa zdravia, úspechov v osobnom a pracovnom živote a veľa ďalších motivácií a inšpirácii pri ich práci vo folklórnom hnutí.

Kontakt na FS: 0908 407 862, 0915 849 253, haasovci@gmail.com alebo FB profil.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram