Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

JUBILANT – 50 ročný FS Rimavan z Rimavskej Soboty

15. júna 2020
Kategória:

Folklórny súbor Rimavan, ktorý pôsobí pri Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote, si v roku 2020 pripomína 50 výročie svojho vzniku.

Jeho umeleckým vedúcim je JUDr. Štefan Baláž, organizačným vedúcim kolektívu je Vladimír Petrinec a tanečnou pedagogičkou je Mgr. Gabriela Szabová.

V októbri tohto roku (2020) si pripomenú svoju päťdesiatročnicu. Je to čas niekoľkých generácií, ktoré od počiatku až po súčasnosť sprítomňujú ľudové tradície Gemera – Malohontu, ale aj iných  regiónov Slovenska (Podpoľania, Horehronia, Čierneho Balogu, Kokavy nad Rimavicou, Zemplína, Šariša, Zamutova, Terchovej). Súbor od samého začiatku (r. 1970) pôsobí pri Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote. Svoj bohatý repertoár mal možnosť prezentovať na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach, folklórnych festivaloch doma, ale i v zahraničí, napríklad v Poľsku, Maďarsku, Slovinsku, Srbsku, Čiernej Hore, Chorvátsku, Francúzsku a Nemecku. Členskú základňu tvoria prevažne študenti a od roku 2005 sa pravidelne stretávajú aj seniori, bývalí členovia súboru.   

Film pri príležitosti 40. výročia vzniku FS Rimavan vyrobil Jozef Tokár, 2010.

Súbor počas svojej päťdesiatročnej činnosti získal mnoho ocenení doma i v zahraničí:

  • Verejné uznanie za zásluhy udelilo mesto Rimavská Sobota
  • Poďakovanie za zásluhy pri rozvíjaní a uchovávaní ľudového umenia udelilo Ministerstvo kultúry SR
  • Pocta generálneho riaditeľa Národného osvetového centra v Bratislave
  • Kvet kultúry udelil Banskobystrický samosprávny kraj pri príležitosti Dňa kultúry (máj 2010)
  • Medaila Daniela Gabriela Licharda - udelil generálny riaditeľ NOC v Bratislave
  • Laureáti folklórneho festivalu Francúzsko - Issoire 2000
Opýtali sme sa za Vás

Aký bol Váš najkrajší zážitok?

Ťažko je spomenúť najkrajší zážitok, pretože  42 rokov pôsobenia vo folklórnom súbore je čas nevyčerpateľnej  studnice  príbehov a zážitkov. Keby som to mal zhrnúť do jednej vety, je to stretávanie sa s dobrými ľuďmi, priateľmi, ktorých máte radi a ktorí majú radi vás.

Folklór sa nedá naučiť, to musí človek v sebe mať. Cítiť radosť pri ľudovom tanci, uvoľnenie pri ľudovej hudbe a keď dostane šancu podeliť sa o to aj s divákmi, ktorí ocenia to nespočetné množstvo hodín strávených prípravou na krátky päť- šesť minútový" tanček", to sú tie najkrajšie zážitky.

Ako fungujete v čase pandémie?

Momentálne asi ako každý, kto sa zapája do kultúrno - spoločenských aktivít, trpezlivo čakáme, kedy sa stretneme a začneme s praktickou prípravou plánovaných aktivít.  

Čo Vám všetko súčasná situácia spôsobila?

Súčasná situácia nás odrezala od prípravy a realizácii plánovaných aktivít. Hlavným zámerom je príprava  slávnostného galaprogramu, prierezu päťdesiatročnej činnosti folklórneho súboru, ktorá si vyžaduje niekoľkomesačnú prípravu. Bohužiaľ, zatiaľ je to len v podobe kontextu a ja dúfam, že sa čoskoro budeme môcť začať stretávať na nácvikoch a plánovaný program pripraviť.

Aké máte plány a čo by Vám vo Vašej činnosti pomohlo?

Plánovaná činnosť na r. 2020: - doplniť a rozšíriť členskú základňu folklórneho súboru
- príprava novej choreografie z Horného Gemera    
- víkendové sústredenia s prípravou na galaprogram
- školské predstavenia v rámci prípravy  50.výročia vzniku      
- tvorivé dielne                                                  
- galaprogram - 50 r. FS Rimavan ( plánované október 2020 )

Folklórny súbor Rimavan sa mal v tomto roku predstaviť na 42. ročníku Gemersko – malohontských folklórnych slávností, Klenovská Rontouka, v programe Jubilanti. Za príspevok ďakujeme organizačnému vedúcemu FS Rimavan Vladimírovi Petrincovi a celému kolektívu želáme veľa úspechov pri ďalšej činnosti a tešíme sa na spoluprácu pri ďalších podujatiach.

Kontakt na FS: Facebook - FS Rimavan, petrinec@domkultury-rs.sk, 047/5621550, 090592333        

Fotografie použité v príspevku: Ján Čajko, FS Rimavan 

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram