Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Krajská tvorivá dielňa

V dňoch 18.- 20. septembra 2020 sa v rekreačnom komplexe Drieňok Teplý Vrch konala krajská tvorivá dielňa, ktorá bola určená pre neprofesionálnych výtvarníkov, fotografov a filmárov z celého banskobystrického kraja.

Účastníci podujatia  boli rozdelení do troch sekcií, podľa ich záujmu, na:

Sekciu výtvarnú, kde lektorom bol profesor Jaroslav Uhel z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Nosnou témou a hlavným zadaním pre účastníkov bola Krajina videná a cítená. Krajinomaľba je druh maliarstva, v ktorom je na obraze zachytená predovšetkým krajina, tzn.: príroda, jej konkrétny výsek či zoskupenie. Obraz, ktorý takýmto maliarstvom vzniká, sa volá krajina, krajinka, krajinomaľba alebo zriedkavo aj pejzaš.

Tak v priebehu troch dní vznikali rôzne „výseky“ z okolitej  prekrásnej prírody.

Sekcia fotografická, kde lektorom bol skúsený fotograf Mgr. Miroslav Zaťko z Banskej Bystrice. V rámci fotografickej sekcie Krajskej tvorivej dielne účastníci experimentovali  v rôznych fotografických žánroch – architektúra, krajina, portrét, reportáž a dokument.  Súčasťou ich práce bol  teoretický úvod na tému Experiment v umení (keynote prezentácia). Potom už nasledovala  práca v 2 – 3 členných skupinách a samotné fotografovanie.

Sekcia filmová – lektori doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda a Mgr. art. Ivan Kršiak  z Akadémie umení v Banskej Bystrice. Úlohou účastníkov tejto sekcie bolo zdokumentovanie celého diania, konania deja v danom okamihu, v danom prostredí.

Záver krajskej tvorivej dielne bol venovaný širokej prezentácii tam vzniknutých diel všetkých sekcií. Z diel, ktoré vznikli na Krajskej tvorivej dielni organizátori plánujú realizovať putovnú výstavu.

Podujatie organizovalo Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v rámci projektu „Čarovná studnička“, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram