Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Kultúrne slávnosti gemerských Maďarov

28. ročník Kultúrnych slávností gemerských Maďarov zorganizovali Gemersko-malohontské osvetové stredisko, kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja a Csemadok Oblastný výbor Rimavská Sobota 16. júla 2022 v kultúrnom dome v Hosticiach za účinnej pomoci Obce Hostice a Základnej organizácie Csemadoku, za ktorú im patrí veľká vďaka!

V prvej časti pestrého kultúrneho programu sa predstavili amatérske umelecké kolektívy a sólisti maďarskej národnosti z okresu Rimavská  Sobota:  ŽFS Barkó Menyecskék z Hostíc, Ženský spevokol Szivárvány z Veľkého Blhu, Ženská spevácka skupina z Gemerských Dechtárov, Detský ľudový tanečný súbor Boglárka z Jesenského, Miešaný spevácky zbor Blaha Lujza z Rimavskej Soboty a ŽFS Cered z Maďarska. Okrem týchto kolektívov mohlo nadšené publikum zatlieskať aj dvom talentovaným mladým sólistom: Niki Arany z Rimavskej Soboty zaspievala muzikálové hity a Levente Jakab z Hajnáčky - študent Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici - zahral na Bayan-akordeóne tri náročné, klasické skladby.

V druhej časti programu sa predstavila trojica vynikajúcich hercov Národného divadla v Miskolci Ildikó Seres, Andrea Varga a András Lajos. V ich podaní si diváci mohli vychutnať známe a obľúbené operetné piesne, ktoré ocenili potleskom v stoji. Súčasťou podujatia bola aj súťaž v pečení tradičných koláčov a zákuskov a pred chutnou večerou si prítomní mohli pozrieť stálu národopisnú expozíciu v obecnom múzeu. Komplexný, kvalitný kultúrny program, veselá atmosféra, priateľské, láskyplné privítanie zo strany hostiteľov – to charakterizovalo tohtoročný festival, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram