Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Lajos Pósa

20. apríla 2020

Lajos Pósa je slávnym rodákom Gemersko-malohontského regiónu. Narodil sa pred 170 rokmi v Radnovciach (okres Rimavská Sobota ) 9. apríla 1850 do rodiny jednoduchých reformovaných poľnohospodárov, ktorí svojho talentovaného syna dali študovať aj napriek zlým finančným podmienkam. Absolvoval šesť tried gymnázia v Rimavskej Sobote, dve horné v Sárospataku (Maďarsko), ďalej študoval na Filozofickej fakulte Budapeštianskej univerzity. Už ako študent univerzity začal publikovať v novinách, jeho radosťou a útechou bola poézia, chcel byť básnikom za každú cenu. Lajos Pósa bol významný básnik, autor detskej poézie, zakladateľ prvého detského časopisu literárnej hodnoty s názvom „ Az én ujságom “ ( Moje noviny).

Okrem detskej poézie často dával najavo svoje vlastenecké cítenie pri významných politických udalostiach. Publikoval niekoľko zväzkov poézie a viac ako 50 zväzkov detských básní, napísal asi 800 piesní. Jeho diela boli preložené do mnohých cudzích jazykov.

Na jeho počesť bola v Rimavskej Sobote v roku 1999 Oblastným výborom Csemadoku založená Literárna a spoločenská kaviareň Lajosa Pósu, kde sa stretávali obyvatelia mesta a okolia milujúci kultúru s poprednými osobnosťami: spisovateľmi, básnikmi, hercami, spevákmi ako aj výtvarníkmi, športovcami, politikmi a ďalšími zaujímavými predstaviteľmi aj iných odborov.

V meste Rimavská Sobota dodnes žijú blízki členovia rodiny a príbuzní Lajosa Pósu , ktorí verne a svedomite ctia pamiatku a opatrujú literárne dedičstvo svojho slávneho predka.

V roku 2014, ktorý bol vyhlásený za Pamätný rok Lajosa Pósu vznikla Spoločnosť Lajosa Pósu so šľachetným cieľom záchrany kultúrnych hodnôt, vytvárania príležitostí na ich pripomenutie aktívnou účasťou v kultúrnom živote maďarov žijúcich na Slovensku.

Lajos Pósa umrel 9. júla 1914 v Budapešti, kde je aj pochovaný so svojou manželkou Annou Lídiou Andrássyovou.

V Budapešti, v Mestskom parku ( Városliget) stojí socha tohto významného rodáka z nášho regiónu ...

... a v jeho rodnej dedine, v Radnovciach v nádvorí tamojšej školy stojí jeho busta.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram