Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Metodický deň

16. februára 2016

Vo štvrtok 11. februára 2016 sa konal metodický deň pre pedagógov, ktorý organizovala Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica v spolupráci s Gemersko-malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote.

Metodický deň bol zameraný na programy environmentálnej výchovy a vzdelávania SAŽP pre pedagógov základných a materských škôl, to znamená všetky školské programy, súťaže, ale aj vzdelávanie pedagógov.

Zástupca SAŽP v Banskej Bystrici Timotej Brenkus, špecialista na starostlivosť o krajinu, predstavil aktivity environmentálnej výchovy a vzdelávania, ktoré sa týkajú práve detí a žiakov materských a základných škôl:

 • Ekologická stopa – program zameraný na výpočet ekologickej stopy školy
 • Hodina s ekostopou – súťaž o najlepšiu aktivitu na tému ekologická stopa
 • Enviróza – školský program a outdoorová hra o environmentálnych záťažiach
 • Sci-fi –súťaž o najlepší vedecko-fantastický príbeh
 • Fotosúťaž – súťaž o najlepšiu fotografiu
 • Infoška – súťaž o najlepšie informačné video
 • Na túru s NATUROU – program zameraný na mapovanie biodiverzity na Slovensku
 • Projekt BEAGLE – projekt o biodiverzite prístupný pre všetky školy v Európe
 • Zelený svet – zapožičanie víťazných a súťažných prác z medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže
 • EnvirOtázniky – on-line súťaž o životnom prostredí
 • ProEnviro – celoslovenská súťaž o najlepší environmentálny projekt
 • Múdra príroda – súťaž o najlepšiu poéziu alebo prózu na vybranú tému
 • Aj ja myslím EKO – súťaž o ochrane životného prostredia
 • Hyperikum – prírodovedecká outdoorová súťaž
 • Eco Mobility Tour – nová vzdelávacia šou

Predstavené boli aj programy určené pedagógom:

 • Program kontinuálneho vzdelávania – akreditovaný vzdelávací program pre učiteľov materských, základných a stredných škôl
 • ŠIŠKA – festival environmentálnych výučbových programov

Všetci účastníci metodického dňa dostali bezplatne balíček  metodických materiálov a pomôcok environmentálnej výchovy – pracovné listy, metodiky, informačné postery, pexesá a i.

GMOS Rimavská Sobota, Mgr. Anetta Cvachová

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram