Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Miešaný spevácky zbor Andante v Tornali

29. januára 2021

Miešaný spevácky zbor Andante bol založený v roku 1975 pri Základnej organizácii Maďarského spoločenského a kultúrneho zväzu na Slovensku – Csemadok v Tornali na podnet členky výboru a učiteľky klavíra vtedajšej Ľudovej školy umenia v Tornali (dnes základná umelecká škola) Katalin Barassó. Prvé stretnutie budúcich členov zboru sa uskutočnilo 17. novembra 1975 v budove ĽŠU. Zo zakladajúcich členov piati navštevujú spevokol dodnes. V prvých dvoch rokoch činnosti sa počet členov zboru postupne rozrástol až na 40.

Pred sochou kniežaťa Istvána Bocskaiho v meste Nyárádszereda, Rumunsko

Spevokol v tej dobe vystupoval najmä v Tornali a v rámci okresu na kultúrno-spoločenských podujatiach, ktoré organizoval Csemadok.  

V osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch sa zbor trikrát prihlásil do celoslovenskej kvalifikačnej prehliadky a festivalu dospelých speváckych zborov „Kodályove dni“ v Galante. Dvakrát boli ocenení strieborným a raz bronzovým vencom.

V tomto období repertoár zboru tvorili najmä úpravy ľudových piesní, madrigaly, tzv. revolučné piesne, ako aj zborové skladby Zoltána Kodálya, Bélu Bartóka, Lajosa Bárdosa.

Katalin Barassó bola dirigentkou zboru celé štvrťstoročie. Dirigentskú paličku symbolicky odovzdala svojej kolegyni zo ZUŠ Agneši Kuraliovej na jubilejnom koncerte pri príležitosti 25. výročia založenia zboru v roku 2000.

Agneša Kuraliová, dirigentka zboru

Činnosť spevokolu teda prešla plynule do ďalšieho štvrťstoročia. V roku 2005 na jubilejnom koncerte z príležitosti 30. výročia založenia si zbor zvolil na podnet dirigentky meno „Andante“. Tento termín znamená v hudbe voľne, voľným tempom, ale aj krokom. Nové meno zboru vyjadruje predsavzatie spevákov nestáť na jednom mieste, ale neustále napredovať – vzhľadom na pomerne vysoký vekový priemer členov – pomalými, ale istými krokmi.

V tomto duchu sa repertoár zboru postupne rozširoval. Pribudli sakrálne skladby (Bach, Händel, Liszt..), diela maďarských, slovenských a svetových skladateľov z 19. a 20. storočia, ale aj zborové verzie svetových šlágrov (Beatles, Louis Armstrong, Leonard Cohen, Leonard Bernstein).

V roku 2005  udelilo Mestské zastupiteľstvo zboru Andante za prínos v kultúrnom živote Tornale Cenu mesta.

Zbor od roku 2010 v rámci Dní mesta Tornaľa (v prvý októbrový týždeň) každoročne usporiada prehliadku speváckych zborov, na ktorú pozýva zbory zo Slovenska i zo zahraničia, s ktorými už dlhšiu dobu udržuje družobné styky: Bocskai István Dalkör (Sedmohradsko), z Maďarska z miest Szerencs, Sárospatak, Recsk, Miskolc, Simontornya. Z domácich zborov sú to Spevácka skupina Korona z Plešivca, Miešaný spevácky zbor Blaha Lujza z Rimavskej Soboty, Miešaný spevácky zbor Franza Schuberta zo Želiezoviec.

Zbor Andante a Detský zbor Csicsergők

Miešaný spevácky zbor ANDANTE v ostatných troch rokoch viackrát vystupoval na rôznych podujatiach so spoločnými skladbami s Detským speváckym zborom Csicsergők, ktorý pôsobí pri ZŠ Ferenca Kazinczyho v Tornali. Jedným zo zámerov týchto spoločných vystúpení je nabádať mladých spevákov, aby sa aj v budúcnosti venovali zborovému spevu.

Okrem jesenných festivalov usporiadal zbor Andante aj niekoľko adventných a vianočných koncertov nielen v kultúrnom dome, ale aj v tornaľských kostoloch.    

Jubilejný koncert v roku 2015

V roku 2015 bola spevokolu aj druhýkrát udelená Cena mesta Tornaľa.

Žiaľ jubilejný koncert pri príležitosti 45. výročia založenia zboru plánovaný na október 2020 sa pre pandémiu Covid 19 nemohol zrealizovať. Veríme v skoré uskutočnenie koncertu a zboru želáme veľa úspechov do ďalších rokov!

Na javisku MsKS Mihálya Tompu v Tornali, 2019

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram