Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Na strieborných vlnách

Prehliadka záujmovej tvorivosti seniorov NA STRIEBORNÝCH VLNÁCH už píše dlhú históriu. Každoročne ju organizujeme v Kultúrnom dome v Rimavskom Brezove a medzi účastníkmi sa teší veľkej obľube. Stretnú sa na nej seniori z celého regiónu Gemer – Malohont a predvedú svoje aktivity, ktorým sa počas roka venujú v kluboch dôchodcov a v kluboch záujmovej tvorivosti. Súčasťou prehliadky je hudobno-tanečná tvorivá dielňa, ktorú obohatí vystúpenie Dychovej hudby RS-6.

Na každej prehliadke uvijeme kyticu z krásnych programov - z prednesu poézie a prózy, ale aj z vlastnej tvorby ako sprievodné, veľmi emočné slovo pomedzi spev. Jednotlivé vystúpenia majú veľmi vysokú úroveň a je vidieť, že členovia seniorských organizácií sa veľmi zodpovedne venujú aj tejto ich činnosti.

Môžeme konštatovať, že sa nám vždy podarí  splniť cieľ prehliadky - podporiť záujmovú a duševnú tvorivosť seniorov, vytrhnúť ich z jednotvárneho sveta a nedovoliť im upadnúť do letargie a depresií. Seniorom  dávame  veľmi dôstojný priestor, aby mali možnosť prezentovať svoju činnosť pred širokou verejnosťou a tak im ukázať, že spoločnosť na nich nezabúda, váži a ctí si ich činnosť.

Nezanedbateľný je aj fakt, že sa stretnú so svojimi rovesníkmi s celého širokého regiónu a majú  tak priestor na výmenu skúseností, rozhovory a vzájomný verbálny kontakt.

Podujatie je súčasťou projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram