Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Roztratené zrnká 2013

25. mája 2020
Kategória:

Terénny výskum realizovaný v rámci projektu Roztratené zrnká, sme v roku 2013 realizovali v obciach Poproč, Rovné, Potok, Brádno.

Do svojho súkromia nás pustili vzácni ľudia z týchto obcí a reprezentovali ich v komornom programe na Gemersko – malohontských folklórnych slávnostiach Klenovská Rontouka. Svoje spomienky návštevníkom komorného programu odovzdali Ondrej Troch, Anna Ďurove, Zuzana Palkovičová, Elenka Rončáková, Peter Ondrej.

Obec Poproč

Leží medzi prítokmi rieky Blh. Spomína sa od roku 1413 ako Felseő Poprocz. Obec založil dedičný richtár Šebastián. Po Derencényiovcoch tu mali čiastky viacerí zemepáni. Obyvatelia sa zaoberali pastierstvom a chovom dobytka. V 18. storočí ochrana lesov potlačila salašníctvo, tak sa venovali domácim remeslám a odchádzali na sezónne práce. V roku 1773 tu žilo 23 želiarov, v roku 1828 mala obec 32 domov a 301 obyvateľov. Začiatkom 20. storočia bolo rozšírené tkanie vlnených tkanín od predávaných súkenníkov v Klenovci. Pracovala tu valcha na úpravu súkna. V 1. polovici 20. storočia bolo rozšírené tkanie konopného plátna a handričkových pokrovcov i domácka výroba drevených lyžíc a varešiek, ktoré sa nachádzajú aj v erbe obce. Občania sa zúčastnili SNP. V roku 2013 to žilo len 15 obyvateľov.

V obci boli zaznamenané ľudové tance: do skoku, hajduk, čardáš na dva kroky, hantúškov tanec, po gajdošsky, zvysoka, do skoku, strmšie, vašvárička.

Z ľudových piesní sa zachovali početné uspávanky, svadobné, na záletoch, pri muzike, na fašiangy, na Veľkú noc, pri stavaní mája, pasácke, pri hrabaní, uhliarske, pri vysádzaní lesa, regrútske, vojenské, balady a na priadkach.

Obec Brádno

Brádno je mestská časť mesta Hnúšťa. Nachádza sa 9 km východne od centra mesta a rozprestiera sa v údolí Striežovského potoka pod sedlom Brezina. Obec bola založená na valašskom práve, čo je písomne doložené z roku 1413. Z kultúrnych pamiatok sa tu zachoval pôvodne barokový kostol zo začiatku 18. storočia, ktorý bol klasicisticky prestavaný v roku 1797. Zachoval sa jeho barokový interiér - barokový oltár, lavice, zvon a veža kostola z roku 1810.

V obci je zachovaná pôvodná drevená ľudová architektúra. Brádno je malou vyľudňujúcou sa obcou, v ktorej v roku 2013 žilo 31 obyvateľov.

Obec Rovné

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1413, pod názvom Rownapathak. Leží v Hornoblžskej dolinke pod Tŕstím. Sídlo sa od počiatku vyvíjalo ako pastierska valašská dedina. Rovné dlho patrilo Deréncsényiovcom a od 17. storočia muránskemu hradnému panstvu. Jedinou významnou pamiatkou obce je klasicistický evanjelický kostol postavený v roku 1832 s vežou z roku 1914.

Od roku 1960 k obci patrí Ratkovská Zdychava, nájdete tu evanjelický kostol z roku 1841 a zvonicu z konca 18. storočia. Za tureckých vpádov nastal úbytok obyvateľov. V roku 1773 v obci žilo 27 sedliakov a 8 želiarov, v roku 1828 mala 45 domov a 392 obyvateľov. Koncom 19. storočia bola v chotári otvorená baňa na magnezit. Za 1. svetovej vojny bol v obci zajatecký tábor. Zajatci pracovali v magnezitovej bani. Po vojne ťažba magnezitu stagnovala a jedna časť bane bola zatopená. Obyvatelia boli odkázaní na poľnohospodárstvo a lesy. V chotári pôsobili tri partizánske skupiny. Po oslobodení nastal rozvoj ťažby magnezitu. V roku 2013 žilo v obci 137 obyvateľov.                           

Obec Potok

Len pár kilometrov od Rovného leží obec Potok. Obec Potok vznikla koncom 13. storočia. Od roku 1323, kedy ju získali Szechyovci, mala názov Dobrá Pataka, v r. 1773 Potok (po maďarsky Dobrapatak). V 15. storočí patrila Derencsényiovcom, od druhej polovice 17. storočia Muránskemu panstvu. V roku 1828 mala obec 423 obyvateľov. Zaoberali sa chovom oviec, výrobou dreveného riadu, voštinárstvom, podomáckym obchodom, furmančením a chodili aj na sezónne práce.

Narodil sa tu významný slovenský literárny kritik, historik a jazykovedec Jozef Škultéty (1853 –1948), ktorý tu má aj svoj pamätník. Významnými pamiatkami sú kostol evanjelický klasicistický z roku 1791 neogotická zvonica z konca 19. storočia.

Fotogaléria z komorného programu:

no images were found

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram