Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Spevácke kolektívy v Gemerskom Jablonci

21. apríla 2020

Ženský spevokol v Gemerskom Jablonci založili v roku 2003 mladé ženy a dievčatá pod vedením Elvíry Agócsovej. Ich prvoradým cieľom bolo a dodnes je zachovanie a pestovanie zvyklostí, hovoreného a hudobného folklóru  gemerského regiónu. Ich repertoár tvoria hlavne ľudové piesne z Gemerského Jablonca a z regiónu Podmedvešie (Medvesalja), ale majú spracované aj dávne gemerské svadobné zvyky a tradície.  Vystupujú  na rôznych kultúrnych podujatiach a folklórnych festivaloch nie len doma, ale i v susednom Maďarsku. Svoju rodnú obec viackrát úspešne reprezentovali na celoslovenskej ľudovo-umeleckej súťaži „Bíborpiros szép rózsa“ .  Súčasnou umeleckou vedúcou ženského spevokolu je Iveta Agócsová.

Ženský spevokol  Piros rózsák a Mužský spevokol z Gemerského Jablonca

Ženský spevokol Piros rózsák bol založený v roku 2012 v Gemerskom Jablonci. Členkami sú seniorky: staršie, ale v duchu ešte stále mladé a veselé dámy, ktoré chcú po sebe niečo zanechať. V začiatkoch ich repertoár tvorili náboženské a vlastenecké piesne, ku ktorým s odstupom času postupne pribudli aj ľudové piesne z Gemera, z Podmedvešia a samozrejme z rodného Gemerského Jablonca. Keďže humor je elixírom života, vo svojom repertoári majú aj krátke vtipné, humorné  scénky.

V Gemerskom Jablonci aj chlapi radi spievajú. Našli sa aj takí, ktorí chceli dokázať, čoho sú schopní a v roku 2013 si založili mužský spevokol. Začali sa pravidelne stretávať a s veľkým nadšením si pripravovali svoj repertoár, s ktorým v tom istom roku na I. ročníku Celosvetového stretnutia Palócov v Maďarsku zožali veľký úspech. Okrem vlastných zostavených programov majú aj spoločný repertoár so ženským spevokolom Piros rózsák.

Obidva kolektívy pôsobia pri Základnej organizácii Csemadoku pod vedením Marty Agócsovej. Vystupujú na rôznych obecných a regionálnych podujatiach, na spomienkových slávnostiach, ako aj na kultúrnych podujatiach družobných obcí. Sú pravidelnými účinkujúcimi už spomínaného festivalu „ Celosvetové stretnutie Palócov“ v Maďarsku  a Kultúrnych slávností gemerských Maďarov, ktorý každoročne organizuje Oblastný výbor Csemadoku v Rimavskej Sobote a  Gemersko-malohontské osvetové stredisko.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram