Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Stretli sme sa Na strieborných vlnách

V stredu 5. októbra 2022  v Kultúrnom dome v Rimavskom Brezove sa uskutočnila prehliadka záujmovej tvorivosti seniorov a tanečná tvorivá dielňa Na strieborných vlnách.

Zúčastnili sa jej Kluby dôchodcov, Kluby záujmovej tvorivosti seniorov a členovia Jednoty dôchodcov z Rimavskej Soboty, Čerenčian, Rimavského Brezova, Tisovca, Klenovca a Hnúšte. Zástupcovia jednotlivých organizácií predviedli činnosti, ktorým sa venujú vo svojom voľnom čase – spievali, recitovali, hrali scénky.

V druhej polovici  stretnutia prebehla  hudobno-tanečná tvorivá dielňa. Do tanca i pre zábavu  hrali členovia hudobného zoskupenia RS 6.

Môžeme konštatovať, že sa nám podarilo splniť cieľ tohto projektu  - podporiť záujmovú a duševnú tvorivosť seniorov, vytrhnúť ich z jednotvárneho sveta a nedovoliť im upadnúť do letargie a depresií. Seniorom sme dali veľmi dôstojný priestor, aby mali možnosť prezentovať svoju činnosť pred širokou verejnosťou a tak im ukázať, že spoločnosť na nich nezabúda, váži a ctí si ich činnosť.

Nezanedbateľný je aj fakt, že sa stretli so svojimi rovesníkmi s celého širokého regiónu a mali tak priestor na výmenu skúseností, rozhovory a vzájomný verbálny kontakt.

Hlavným organizátorom bolo Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, za pomoc a ochotu ďakujeme Obci Rimavské Brezovo ako spoluorganizátorovi.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram