Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Takto vidím ja - filmové tvorivé dielne

Film je zaujímavé umenie, ktoré v sebe zahŕňa viacero ďalších umení – divadlo, herectvo, literatúru, výtvarné umenie, rôzne remeslá, tanec, spev, fotografiu, umenie kameramana, osvetľovača, zvukára, strihača, kostýmové návrhárstvo, práce maskéra a veľa ďalších. Vo filme je užitočný každý, kto má záujem sa zapojiť. Pocit potrebnosti, spolupatričnosti a rovnocennosti je práve to, čo sme sa snažili umocniť projektom Takto vidím ja... - filmové tvorivé dielne 2016 v účastníkoch - deťoch zo sociálne znevýhodneného prostredia ohrozených chudobou.

V mesiacoch október a november sme realizovali niekoľko tvorivých dielní vo viacerých komunitách cieľovej skupiny (Špeciálna základná škola v Rimavskej Sobote a v Klenovci, Základné školy v Klenovci a v Hnúšti). Cieľom tvorivých dielní okrem vytvorenia zaujímavých krátkych filmov prezentovaných na DVD bolo objavenie a podpora talentovaných detí a mládeže, z dlhodobého hľadiska odbúravanie predsudkov a pomoc začleniť sa do spoločnosti. Každej autorskej skupine sa venovala lektorka osobitne, filmy vznikali samostatne s jej odborným dohľadom, bez zásadného zásahu do návrhov účastníkov, len na základe usmernení. Na tvorivých dielňach si ich účastníci mali možnosť vyskúšať všetky fázy prípravy krátkych animovaných filmov - od prípravy scenáru, námetu, výroby "účinkujúcich" a scény cez výber hudby, komentáru, názvu až po samotnú animáciu. Z tvorivých dielní sme následne publikovali sedem krátkych filmov na DVD nosiči. Premiéru mali filmy na podujatí Deň filmu a divadla v Klenovci 16. novembra 2016.

Prínosom projektu okrem zaujímavého filmového materiálu publikovaného na DVD je prezentácia cieľovej skupiny ako šikovných, talentovaných autorov hodných nielen pochvaly, ale aj ďalšej spolupráce.

Projekt Takto vidím ja... bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR - program Kultúra znevýhodnených skupín 2016.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram