Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Új Gömör

9. júna 2020

Folklórny súbor Új Gömör bol založený v roku 1994 ako nasledovateľ bývalého významného tanečného súboru Gömör, ktorý bol vo svojom čase dlhé roky celoslovensky uznávaným a úspešným súborom. Hlavným cieľom súboru je zachovať a opatrovať najkrajšie klenoty ľudovej a tradičnej kultúry so zvláštnym zreteľom na spev a tanec a prispieť k ich využitiu v javiskovej forme. Jeho členovia sú amatéri, ktorí majú radi ľudové umenie, jeho zachovanie je ich srdcovou záležitosťou.

Súbor od  založenia funguje pod miestnou organizáciou CSEMADOK-u v Rimavskej Sobote, aktuálne aj ako súbor MsKS v Rimavskej Sobote. Samozrejme, rokmi sa zostava súboru zmenila, zakladajúcich členov vymenili noví mladí členovia, ktorí sa s rovnakým nadšením venujú tejto peknej činnosti. Új Gömör má ročne 15 - 20 vystúpení na rôznych miestnych, regionálnych aj celoslovenských festivaloch i v zahraničí (Maďarsko, Poľsko).

V začiatkoch sa okrem folklóru a tradičných ľudových tancov súbor venoval aj iným žánrom. Členovia mali nacvičené napr. dobové tance, klasické tance na melódie z operety Imre Kálmána: Čardášová princezná, alebo mix latinsko-amerických tancov. Práve pre tento svoj program bol Új Gömör veľmi obľúbený, pozývali ho po celom okrese otvárať plesy, boli roky, keď v jednej plesovej sezóne mali aj 5 - 6 vystúpení. 

V súčasnosti sa súbor venuje výlučne folklóru, v jeho repertoári nájdeme ľudové tance z rôznych regiónov Slovenska a Karpatskej kotliny ako gemerské tance slovenské a maďarské, rómske tance, tance z Bídoviec a Medzibodrožia, ale aj tance zo Sedmohradska a z Maďarska. Za svoju existenciu folklórny súbor Új Gömör pripravil päť celovečerných programov, z ktorých jeden je naozaj veľmi významný: spoločný maďarsko-slovenský program s tanečným súborom Rimavan z Rimavskej Soboty.

V roku 2004 na Celoštátnej prehliadke amatérskych folklórnych súborov v Sárospataku (Maďarsko) Új Gömör získal titul „kvalifikovaný folklórny súbor“. V roku 2006 získal najvyššie ocenenie mesta Rimavská Sobota: Cena mesta. V tom istom roku sa na Celoslovenskej prehliadke maďarských folklórnych súborov v Bratislave dostal do strieborného pásma. 

Új Gömör chce aj naďalej podporovať a propagovať tradičnú kultúru Maďarov a okolitých národov, udržiavať a šíriť jej hodnoty i v radoch mladej generácie. 

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram