Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

V Drienčanoch zneli rozprávky

24. októbra 2022

Dedinka Drienčany sa aj tento rok stala na chvíľku rozprávkovou, pretože sa tu konala súťaž v prednese slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas.

Regionálna súťaž Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

19. októbra 2022 sa uskutočnil XIX. ročník regionálnej súťaže v prednese slovenskej rozprávky. Atmosféra v Drienčanoch bola veľmi príjemná - rozprávková, k čomu okrem krásnych prednesov slovenských rozprávok prispel aj ďalší program. Miestnosť rozjasnila výstava fotografií z predchádzajúcich ročníkov a sprievodným programom bola aj prezentácia Pamätnej fary P. E. Dobšinského - Múzea slovenskej rozprávky, ktorou účastníkov sprevádzal pán farár Štefan Gabčan.

Súťaž oficiálne otvoril starosta obce Peter Švoňava a zástupkyňa riaditeľky Gemersko-malohontského osvetového strediska Mgr. Stanislava Zvarová. Regionálnej súťaže sa zúčastnilo 36 recitátorov z okresov Rimavská Sobota a Revúca. Súťažilo sa v troch kategóriách.

Výsledky regionálnej súťaže:

I. kategória
1. miesto: Adam Hanuska, Súkromná ZŠ Creative Rimavská Sobota
2. miesto: Alexandra Hrbáľová, ZŠ Hviezdoslavova Revúca
3. miesto: Eliška Stejskalová, ZŠ J. F. Rimavského Hnúšťa

II. kategória
1. miesto: Dominika Jakubejová, ZŠ I. B. Zocha Revúca
2. miesto: Natália Ľuptáková, Gymnázium I. Kraska Rimavská Sobota
3. miesto: Liana Micskyová, ZŠ Hviezdoslavova Revúca

III. kategória
1. miesto: Lukáš Jamnický, ZŠ J. Jesenského Jesenské
2. miesto: Gréta Krokavcová, Gymnázium I. Kraska Rimavská Sobota
3. miesto: Laura Švantnerová, ZŠ P. Dobšinského Teplý Vrch

Celoslovenská súťaž Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

20. októbra 2022 sa konal XVII. ročník celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej rozprávky. Účastníkov opäť privítal starosta obce Peter Švoňava a súťaž otvorila Mgr. Darina Kišáková, riaditeľka Gemersko-malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote. Celoslovenskej súťaže sa zúčastnilo 35 účastníkov z celého Slovenska.

Výsledky celoslovenskej súťaže:

I. kategória
1. miesto: Teo Szőllős, Rožňava
2. miesto: Adam Hanuska, Rimavská Sobota
3. miesto: Viktória Kádeková, Nové Zámky

II. kategória
1. miesto: Ema Jurášová, Senica
2. miesto: Olívia Kučerová, Majcichov
3. miesto: Diana Paľochová, Spišská Nová Ves

III. kategória
1. miesto: Klára Jurášová, Senica
2. miesto: Sofia Kurňavková, Námestovo
3. miesto: Lukáš Jamnický, Jesenské / Rimavská Sobota

Po súťaži nasledovala, okrem komentovanej prehliadky fary P. E. Dobšinského - Múzea slovenskej rozprávky, ktorou tento deň sprevádzala pani farárka Terézia Gabčanová, aj beseda so spisovateľkou Katarínou Gillerovou, ktorá účastníkov veľmi zaujala.

Súčasťou tohto podujatia bolo aj literárne pásmo venované 165. výročiu narodenia Terézie Vansovej, ktorého autorkou bola PaedDr. Monika Koncošová z Rimavskej Píly. Svoje famózne recitačné umenie v pásme predviedli Milana Jutková, Juraj Genčanský, Michal Stejskal a samozrejme autorka.

Všetkým oceneným ešte raz srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov. Naše poďakovanie patrí všetkým súťažiacim, pedagógom, rodičom detí, návštevníkom a spoluorganizátorom, ktorí dopomohli k úžasnej "rozprávkovej" atmosfére, ktorá panovala počas obidvoch dní v Drienčanoch.

Regionálnu aj celoslovenskú súťaž v prednese slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas organizovalo Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci s obcou Drienčany.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Anetta Cvachová,
koordinátorka projektu

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram