Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Vokálne kvarteto v Rimavskej Sobote

24. novembra 2020
Daxnerov Tisovec 2005

Vokálne kvarteto pri Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote bolo založené v roku 1995. Začalo fungovať v zložení: Tibor Lévay – tenor, Viera Slatinská – soprán, Etela Gyürkeová – alt, Ján Plichta – bas. Umeleckým vedúcim sa stal Tibor Lévay, korepetítorkou Mgr. Eva Čarnoká. Repertoár bol hneď od začiatku rôznorodý, obsahoval skladby klasické, sakrálne, hymnické, spirituálne, ľudové aj populárne. Vyžadovali to vystúpenia rôzneho typu: obrady Mestského úradu, slávnostné prijatia, stretnutia speváckych zboroch, kultúrne podujatia a festivaly doma i v zahraničí ( Maďarsko, Srbsko), cirkevné podujatia, ako aj samostatné koncerty. Teleso sa schádzalo pravidelne raz týždenne. Niektoré skladby boli a capella, iné s klavírnym, resp. syntetizátorovým sprievodom. Vokálne kvarteto nahralo CD aj DVD nosič,  bolo a aj v súčasnosti je stálym účinkujúcim na regionálnom festivale speváckych zborov dospelých Daxnerov Tisovec.

Daxnerov Tisovec 2006

V roku 2001 po ťažkej chorobe zomrel Ján Plichta a tak určitú dobu teleso účinkovalo ako trio do príchodu nového člena Gejzu Laczka. Pre kvarteto mnohé, hlavne ľudové a umelé piesne upravoval Tibor Lévay, jeho úpravy boli hodnotené vysoko profesionálne. Kvarteto spievalo skladby v piatich jazykoch, niektoré inojazyčné texty do slovenského jazyka prekladala Viera Slatinská, ktorá písala aj vlastné texty, ako napr. Ódu na život k 55. výročiu založenia ZPOZ-u (r. 2008), ktorú zhudobnil Tibor Lévay.

Daxnerov Tisovec 2009

Žiaľ mužská časť tohoto zoskupenia odišla do hudobného neba: v roku 2016 Gejza Laczko a v roku 2017 nezabudnuteľný Tibor Lévay. V snahe zachovať tradíciu tohto vokálu a aj z úcty k jeho predchodcom Viera Slatinská ešte v Advente v roku 2017 zorganizovala nové kvarteto, ktoré účinkuje na  kultúrnych podujatiach mesta, aj mimo neho s rôznorodým repertoárom v zložení: Viera Slatinská, Etela Gyürkeová, Štefan Hájek, Štefan Gabčan. Vysoko profesionálnou korepetítorkou je aj naďalej Mgr. Eva Čarnoká.

Vokálne kvarteto v novom zložení - Daxnerov Tisovec 2018

Pre zaujímavosť - členovia vokálneho kvarteta sú činní aj mimo neho: Etela Gyürkeová vedie spevokol pri rímsko-katolíckej cirkvi v Rimavskej Sobote, Viera Slatinská vedie spevácky zbor Dúha pri Klube dôchodcov v Rimavskej Sobote a venuje sa aj sólovému spevu. Štefan Gabčan je vedúcim a dirigentom spevokolu pri evanjelickej cirkvi v Drienčanoch, Štefan Hájek je členom a sólistom Speváckeho zboru dirigentov na Slovensku „Con moto“.

Veríme, že tomuto hudobnému telesu bude naďalej priať perspektívna budúcnosť!

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram