Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Z histórie Gemera – Malohontu po 4. – krát v Kraskove

Mesiac september 2022 sme otvorili historickým festivalom Z histórie Gemera – Malohontu. Po 4. krát Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer, Obec Kraskovo, ECAV Kraskovo, Mikroregión Teplý Vrch, v spolupráci s Miestnou akčnou skupinou Malohont a Gotickou cestou prezentovali stredovekú históriu a gotické kostoly verejnosti.

Piatok 2.9.2022 od 21:00 po prvý krát bola organizovaná večerná prehliadka dvoch z dvanástich gotických kostolíkov so značkou Európske dedičstvo. MAS Malohont a OOCR Gemer vytvorili jedinečnú večernú atmosféru s odborným výkladom,  historikom Mgr. Petrom Megyešim, PhD. v kostoloch v Kyjaticiach a v Kraskove.

Táto aktivita bola spolufinancovaná z prostriedkov MAS MALOHONT v rámci animačných aktivít zameraných na prezentáciu regiónu Gemer-Malohont, z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.

V sobotu 3. 9. 2022 od 10-tej hodiny sme pokračovali v historickom festivale, v gotickom kostole v Kraskove ho slávnostne otvorila riaditeľka Gemersko – malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote Mgr. Darina Kišáková. Pokračovali sme odbornými prednáškami: Mgr. Petra Megyešiho, PhD. a Mgr. Moniky Tihányiovej, PhD. Od 13 – tej hodiny kostolík znel jedinečnou historickou hudbou v podaní vokálneho súboru Schola Minor z Bratislavy, ktorý sa špecializuje na interpretáciu stredovekého gregoriánskeho chorálu a polyfónie. Uviedli  tiež spevy z rukopisov stredovekého Uhorska. V okolí gotického kostolíka od 11:45 prebiehalo divadelné predstavenie Teáter Komika, pod názvom Príbeh rytiera. Od 14-tej hodiny predvádzali šermiarske vystúpenia šermiari zo spoločnosti Argyll.

Tradične boli prezentované dravce sokoliarstva Kanátovci, ktorí od 15-tej hodiny predviedli sokoliarske vystúpenie. Od 16-tej hodiny tanečná skupina Pulcherrima Rosa predviedla stredoveké tance a prehliadku historických odevov. Jedinečný deň zakončila historická hudobná skupina Alioquin z Českej republiky. Počas celého dňa prebiehali ukážky stredovekých remesiel hrnčiarstvo, tkáčstvo, ochutnávka dobovej kuchyne, ochutnávka dobových vín, jazda na koni, lukostreľba, dobový tábor. Súčasťou bola celodenná komentovaná prehliadka v kostole so sprievodcami Pavlom Ilčíkom a Jaroslavom Horváthom. Podujatie moderátorsky sprevádzal Mgr. Martin Pliešovský.

Organizátori Gemersko - malohontské osvetové stredisko - kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer, v spolupráci s Obcou Kraskovo, ECAV Kraskovo, MAS Malohont, MR Teplý Vrch ďakujú všetkým dobrovoľníkom, účinkujúcim za spoluprácu a všetkým návštevníkom za ich účasť na festivale.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Banskobystrický samosprávny kraj.

Ilustračný obrázok: Peter Poboček. Foto: GMOS

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram