Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Zlatá strunka 2022

Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Hnúšti Vás pozývajú na súťažnú prehliadku - detský folklórny festival Zlatá strunka, 22. apríla 2022 od 9:30 v Dome kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti.

Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaží je Národné osvetové centrum. Na Zlatej strunke budú prebiehať regionálne kolá súťaží Eniki beniki a Vidiečanova Habovka. Poslaním súťažnej prehliadky Eniki beniky, 28. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov je podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň.

Druhá časť súťažnej prehliadky je venovaná sólistom spevákom, sólistom inštrumentalistom, ľudovým hudbám a speváckym skupinám pod názvom Vidiečanova Habovka.

Súčasťou Zlatej strunky sú aj vzdelávacie aktivity pre účastníkov súťaže a to spevácka dielňa Zaspievajmo si s lektorkou Máriou Hlaváčovou, muzikantkou, speváčkou a odbornou pracovníčkou pre folklór z Gemerského osvetové strediska v Rožňave. Po skončení súťaže bude prebiehať tanečná dielňa pre deti, pedagógov a vedúcich folklórnych kolektívov s lektorkou Martinou Vargovou, študentkou folkloristiky na UKF v Nitre.

Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a Národného osvetového centra.

Tešíme sa na stretnutie s Vami a veríme že prídete podporiť mladé talenty v oblasti ľudového tanca, ľudovej hudby a spevu.

plagát podujatia

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram